De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zondag 18 maart 2018

NTvG: Druppels: onveilige of onhandige toedieningsvorm?

Druppels: onveilige of onhandige toedieningsvorm?
Druppels worden frequent gebruikt voor het toedienen van geneesmiddelen in oog en oor. Enkele geneesmiddelen kunnen ook oraal als druppels worden toegediend, bijvoorbeeld natriumpicosulfaat...
Lees verder

Daklozen overlijden het vaakst door suïcide of moord*
Zowel in Europa als in de VS zijn elke dag ongeveer een half miljoen mensen dakloos. Deze groep heeft veel gezondheidsproblemen en hoge sterftecijfers.1 Zo leven volwassen daklozen in...
Lees verder

Overdosering van pipamperon uit een knijpflacon
Dat medicatie in een juiste, hanteerbare doseervorm geleverd wordt lijkt vanzelfsprekend. Dit is echter niet altijd het geval. Tot 33% van de medicatiefouten is te wijten aan verwarrende...
Lees verder

Hoe zinvol is NT-pro-BNP-reductie bij acuut hartfalen?
Waarom dit onderzoek?Hoge NT-pro-BNP-waarden bij patiënten met hartfalen gaan gepaard met een slechtere prognose. Hoewel de recente richtlijnen geen uitspraak doen over therapie op geleide...
Lees verder

Maak kennis met Marcel Slockers
Wat wilde u vroeger worden?'Als 4-jarige wilde ik taxichauffeur worden. Dienstbaar zijn en zorgen dat mensen verder komen.'Welke levende arts bewondert u het meest?'Ik bewonder veel...
Lees verder

1+1 is ten mínste 1,9
Verderop in dit nummer bespreekt klinisch geriater Jurgen Claassen het onderwerp orthostatische hypotensie (D1943). Het artikel begint met een casusbeschrijving van een oude dame die 3...
Lees verder

Polymicrobiële infecties: ecosystemen met bijzondere eigenschappen
Een infectie bevat vaak meerdere soorten bacteriën.1 Deze bacteriën leven hier samen in microbiële ecosystemen. Net als andere organismen, reageren microben op veranderingen in hun omgeving...
Lees verder

Een jongen met een rode, gezwollen wang
CasusEen 7-jarige jongen was door de huisarts verwezen naar de spoedpoli Kindergeneeskunde wegens een progressieve, rode zwelling van de rechter wang sinds 1 dag. Er was geen sprake van een...
Lees verder

Rifampicine bij behandeling van S. aureus-bacteriëmie
Waarom dit onderzoek?Staphylococcus aureus-bacteriëmie (SAB) komt veel voor en gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Bij SAB is het belangrijk onderscheid te maken tussen...
Lees verder

Verband tussen gezonde leefstijl en obesitas zonder metabool syndroom
Obese vrouwen met een gezonde suiker- en vetstofwisseling en zonder hypertensie hebben vaker een eetpatroon met veel groenten, fruit en vis en eten minder brood, aardappels en zoetwaren....
Lees verder

Hoe geloviger, hoe meer kans op waan of hallucinatie
Religie wordt vaak in verband gebracht met betere gezondheid, maar voor psychotische ervaringen lijkt dat niet op te gaan. Er is een significant verband tussen godsdienstigheid en...
Lees verder

Roken blijft dodelijk, ook als het een pijp is
Een statistische studie van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) laat een vergelijkbare verhoging van het sterfterisico door roken zien als onderzoeken van 40 jaar geleden. Ook...
Lees verder

Langdurig medicatiegebruik heeft aanzienlijke impact op dagelijks leven
Een substantieel deel van de patiënten die langdurig cardiovasculaire medicatie gebruikt, ervaart hiervan ongemak tijdens het dagelijks leven. Dat schrijven Danielle van der Laan (VUmc) en...
Lees verder

Thuiswonende kwetsbare oudere heeft slecht gebit
De meeste ouderen bij wie recent thuiszorg gestart is, hebben een slechte mondgezondheid. Van de ouderen die nog eigen tanden hebben, heeft driekwart cariës, gebroken tanden of...
Lees verder

Verloren levensjaren door griep bij ouderen in kaart
'De aan influenza toe te schrijven sterftelast is het hoogst onder personen van 80-84 jaar', aldus Scott McDonald en zijn RIVM-collega's in American Journal of Epidemiology (2018; online 6...
Lees verder

Overheidssubsidie voor alle nieuwe FDA-geregistreerde geneesmiddelen
Alle geneesmiddelen die in de afgelopen jaren een FDA-goedkeuring ontvingen zijn mede tot stand gekomen dankzij subsidie van de National Institutes of Health (NIH). Dat blijkt uit onderzoek...
Lees verder

Ouderen te vaak onnodig opgenomen
Te veel ouderen belanden op de Spoedeisende Hulp (SEH) met klachten die daar niet thuishoren, of die te vermijden zijn door eerder in te grijpen. Volgens adviesbureau fluent Healthcare, dat...
Lees verder