De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 14 maart 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over klacht tegen gemeente en Wmo
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een klacht tegen een gemeente in verband met hulp en zorg vanuit Wmo.
Lees verder

Kamerbrief over toekomst van sportfinanciering en betrokkenheid bedrijfsleven bij het Sportakkoord
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van sportfinanciering en betrokkenheid van het bedrijfsleven daarbij.
Lees verder

Kamerbrief over Evaluatie van instellingssubsidies CPZ (College Perinatale Zorg) en Perined
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de rapportage Evaluatie van instellingssubsidies CPZ en Perined aan.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over versnelde toelating medicijnen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid De Vries (VVD) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Versnelde toelating medicijnen nauwelijks beter'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op notitie over vingerprikmethode bij trombosezorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op een notitie getiteld 'Een kritische blik op de invoering van de vingerprikmethode bij de Trombosezorg'. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief over actieprogramma Werken in de Zorg
Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg. Het doel van dit actieprogramma is om te zorgen voor voldoende medewerkers in de zorg, die goed zijn toegerust voor en tevreden...
Lees verder

Kamerbrief over onderzoeken naar doping in de breedtesport en vervalste geneesmiddelen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek gepubliceerd heeft naar het gebruik en de gezondheidseffecten van doping in de breedtesport. Ook informeert hij de Tweede Kamer over de RIVM-rapportages over...
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over isoleren van kinderen in de Jeugdzorg
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg'.
Lees verder

Kamerbrief over standpunten voorwaardelijke toelating
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van onderzoeken naar behandelingen die voorwaardelijk toegelaten waren tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van deze onderzoeken bepalen of de behandelingen definitief in het basispakket...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht inzake Pallas-reactor en nucleaire geneeskunde
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) naar aanleiding van het bericht 'Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde'.
Lees verder