De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 13 maart 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief met informatie voor overleg over Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen vooruitlopend op het algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid op 15 maart 2018.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij pact voor de ouderenzorg
Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer bij het pact voor de ouderenzorg. Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van...
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'Farmabedrijven moeten open zijn over prijsvorming'
Uitstelbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over het bericht 'Farmabedrijven moeten open zijn over prijsvorming'.
Lees verder

Brief Tweede Kamer Experimenten gesloten coffeeshopketen
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Het gewone sterven blijft onderbelicht'
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het artikel 'Het gewone sterven blijft onderbelicht.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg'
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van den Berg-Jansen (CDA) over het bericht 'Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg'.
Lees verder

Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen en overzicht
Minister De Jonge biedt, mede namens minister Bruins (beiden VWS), zijn reactie aan de Eerste Kamer aan over het halfjaarlijkse rappel toezeggingen en overzicht (februari 2018).
Lees verder

Kamerbrief over vorming Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over inzet magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden Kooiman (SP) en Sazias (50PLUS) over de inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen.
Lees verder

Kamerbrief petitie vergoeding van de magistrale bereiding van afbouwmedicatie bij de apotheker
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de petitie van de Vereniging Afbouwmedicatie "het mogelijk maken van verantwoord afbouwen". In deze petitie wordt opgeroepen tot vergoeding van de magistrale bereiding van lagere doseringen psychofarmaca.
Lees verder