De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 14 maart 2018

GGZ: Luchtverontreiniging verhoogt kans op psychische problemen als verslaving en ADHD

Luchtverontreiniging verhoogt kans op psychische problemen als verslaving en ADHD
De huidig geldende EU-limieten voor luchtverontreiniging zijn mogelijk niet laag genoeg. Onderzoek uitgevoerd door o.a. Erasmus MC wijst uit dat luchtverontreiniging gerelateerd is aan verschillen in de hersenen en cognitieve functie bij kinderen. De invloed van luchtverontreiniging begint in de baarmoeder en heeft gevolgen op de structuur en functie van de hersenen op latere leeftijd, zelfs bij de als veilig veronderstelde huidige normen voor luchtverontreiniging. De onderzoekers uit het...
Lees verder

Tachtig procent van de vacatures in de GGZ is moeilijk te vervullen
Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen vanaf vandaag veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de verpleging, verzorging en...
Lees verder

Alzheimer Nederland ondertekent pact voor betere ouderenzorg
Marco Blom ondertekende vorige week namens Alzheimer Nederland het Pact voor de Ouderenzorg. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkte hier samen met verschillende partijen aan, waaronder Alzheimer Nederland. Eenzaamheid signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis organiseren en de kwaliteit van de verpleegzorg verbeteren zijn de drie hoofdpunten in het pact. Met het ouderenpact verbindt Alzheimer Nederland zich aan de gezamenlijke ambitie ouderen...
Lees verder

Autismeweek heeft dit jaar als thema: 'Luisteren naar autisme'.
Van 31 maart t/m 7 april vindt de NVA Autismeweek 2018 plaats met als thema 'luisteren naar autisme'.Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rond het thema 'luisteren naar autisme'. De NVA-regio's en de Autisme Info Centra (AIC's) zullen bijvoorbeeld inloopmiddagen, informatiemarkten en lezingen organiseren.Op donderdag 29 maart zal ervarings-deskundige Brigitte van Blijswijk met een gong-ceremonie de in Amsterdam gevestigde pan-Europese aandelenbeurs...
Lees verder

Belangenorganisaties: zelfredzaamheid en participatie worden voor kwetsbare burgers niet bereikt
Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vinden dat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor kwetsbare burgers beter kan. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid willen meedoen aan de samenleving. Mensen willen wonen, werken of dagbesteding hebben en indien nodig (specialistische) begeleiding. Er moet meer aandacht komen voor goede toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen en voor het contracteren van zorgaanbieders tegen reële tarieven, om...
Lees verder

Beroepsverenigingen ontwikkelen nieuwe richtlijn voor probleemgedrag bij dementie
Het NIP heeft samen met Verenso een richtlijn uitgebracht voor omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie. Depressieve gedragingen, evenals angst, apathie, psychotisch- en geagiteerd gedrag zijn benoemd als  vormen van probleemgedrag. Dat schrijft het NIP. De richtlijn levert bewijsmateriaal voor elk van deze gedragingen over farmacologische evenals psychologische- en psychosociale interventies, samengevat en beoordeeld met uitgebreide literatuurreviews. Dit is...
Lees verder

Openbaar groen in gemeente helpt bij het voorkomen van suïcide
Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak door zelfmoord. De leefomgeving speelt mogelijk dus mogelijk een rol in de aanleiding tot zelfdoding. Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL. De studie is gepubliceerd in de Lancet Planetary Health.De aanleiding voor zelfmoord is een complexe interactie tussen psychologische, biologische en sociale factoren. De huidige studie toont aan dat fysieke aspecten van de leefomgeving mogelijk ook een rol spelen....
Lees verder

Jeugdzorginstelling in zuiden van het land schrapt zestig banen
Jeugdzorginstelling Juzt schrapt zestig banen. Daarnaast snijdt de organisatie fors in haar vastgoedbezit. De instelling heeft naast vestigingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland ook twee locaties in Zeeland: in Sint-Annaland en Kortgene.De bezuinigingen zijn volgens de Raad van Bestuur noodzakelijk om in de toekomst met een gezonde bedrijfsvoering jeugdhulp en vrouwenopvang te kunnen uitvoeren. Met de vakbonden is begin deze maand een sociaal plan ondertekend. In dit plan zijn afspraken gemaakt...
Lees verder

Vandaag is het Wereld Delirium Dag
Het is vandaag Wereld Delirium Dag, want artsen én patiënten mogen zich meer bewust worden van de gevaren van het delirium, zo meld het ErasmusMC.MedicatieNog geen week geleden promoveerde –heel toevallig- wetenschappelijk onderzoeker Angelique Egberts op een studie naar het delirium, waarmee ze de ontstaanswijze van het delier verder ontrafelde. Een bepaalde soort medicatie, een ontregeld immuunsysteem en een verstoring van de signaaloverdracht in de hersenen blijken bij te dragen bij aan het...
Lees verder