De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 22 maart 2018

Armoedebestrijding? ‘De systeemwereld is nog te veel gebouwd op snelle oplossingen’

Armoedebestrijding? 'De systeemwereld is nog te veel gebouwd op snelle oplossingen'
In de ggz en de verslavingszorg werken al langer opgeleide ervaringsdeskundigen. In armoede en sociale uitsluiting heeft die trend zich pas recent ingezet. 'In de traditionele armoedebestrijding is er geen aandacht voor de emotionele gevolgen van armoede en voor wat sociale uitsluiting met iemand doet. Simpelweg omdat de meeste mensen die in de hulp- en dienstverlening werken niet weten hoe dat voelt. Ervaringsdeskundigen juist wel.'
Lees verder

'Sociaal werk lijmt en repareert zonder te kijken waarom iets niet werkt'
Om écht iets te veranderen, moeten we niet kijken naar individuele problemen, maar naar de structuur die erachter ligt. Dat stelde Margot Scholte tijdens haar Marie Kamphuis Lezing op de Dag van de Sociaal Werker.
Lees verder

Met 260 miljoen moet Rotterdam-Zuid toch leefbaarder worden
Vermindering van de werkloosheid, minder schoolachterstand, betere woningen en minder onveiligheid in de wijk. Het kabinet investeert in Rotterdam-Zuid 130 miljoen euro, de gemeenten en partners doen daar nog eens 130 miljoen bij. Met zoveel geld moet je toch iets kunnen in de wijk.
Lees verder

'Juist omdat ons werk zo belangrijk is, moeten we verder professionaliseren'
Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk groot. De nieuwe beroepscode en het competentieprofiel moeten hieraan gaan bijdragen.
Lees verder

'Investeer in wijkteam om de jeugdzorg te verlichten'
Jeugdzorg kampt met wachtlijsten, ook in de provincie Brabant. Uitbreiding van de ambulante jeugdhulp is nodig, zegt René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant, om de transformatie van de jeugdzorg af te maken. 'Als je ergens in moet investeren, dan is het wel de menskracht en de expertise van de wijkteams.'
Lees verder

'Iedereen kan eenzaamheid doorbreken door aan te bellen'
Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken, doorbreken en duurzaam aanpakken. Met deze actiepunten heeft minister Hugo de Jonge een totaalprogramma gelanceerd om eenzaamheid aan te pakken. De kern: gemeenten, maatschappelijke organisatie en bedrijven vormen coalities tegen eenzaamheid.
Lees verder

Tijs van Steenberghe: 'Ervaringskennis moet meer plek krijgen in sociaal domein'
Om menswaardige zorgverlening te realiseren in een rechtvaardige samenleving, heb je ervaringskennis nodig. Dat stelt Tijs van Steenberghe. Betekent dit dat ervaringskennis belangrijker wordt dan professionele kennis? 'Nee. Het is juist van belang dat deze verschillende bronnen van kennis elkaar versterken.'
Lees verder

Hoe toon je het effect van sociaal werk aan?
Hoe effectief is sociaal werk? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Toch heeft Movisie hier een grote stap in gezet. De afgelopen tien jaar werden dertig onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van sociaal werk in de hele breedte van het werkveld. 'Wil je weten wat werkt? Vraag het dan vooral aan de professionals en de deelnemers.'
Lees verder

Praten over trauma kan juist averechts werken
Hoe help je je cliënt het beste na een ervaring met huiselijk geweld, verkeersongeval of een andere traumatische gebeurtenis? 'Praat er zo veel mogelijk over', luidt vaak het advies, maar volgens psycholoog Audrey Buerman kan te veel praten juist een averechts effect hebben.
Lees verder