De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 7 februari 2018

Zorginstituut NL: Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)

Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die nu in aanmerking komen voor real time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Zorginstituut Nederland biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in de diabeteszorg. Wanneer daarna de Raad van Bestuur van het Zorginstituut formeel met het standpunt instemt, wordt deze officieel van kracht.
Lees verder

Adviescommissie Pakket: prijs nusinersen moet omlaag
Bijna 100 patiënten, vertegenwoordigers van veldpartijen en journalisten waren op vrijdagochtend 26 januari aanwezig bij de gedachtewisseling van de Adviescommissie pakket (ACP) over nusinersen; een duur geneesmiddel voor de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA). In het kort komt de adviescommissie tot het advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, dat nusinersen (Spinraza®) alleen in het basispakket kan worden opgenomen wanneer de fabrikant de prijs van het middel sterk verlaagt.
Lees verder

Regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg weer open voor aanvragen
Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van samen beslissen, kunnen vanaf donderdag 1 februari 2018 een aanvraag indienen voor projectsubsidie. Per die datum start de inschrijving voor een nieuwe jaargang van de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. De indieningsperiode voor subsidieaanvragen sluit op 31 maart.
Lees verder

Afspraken over betere zorg bij 'pijn op de borst'
De zorg voor mensen met pijn op de borst en verdenking op problemen in de doorbloeding van de hartspier kan sterk worden verbeterd. Op alle onderdelen van het zorgtraject bij stabiele angina pectoris zijn veranderingen noodzakelijk. In het Verbetersignalement 'Pijn op de borst' brengt het Zorginstituut samen met patiënten en beroepsbeoefenaren in beeld welke afspraken daarover zijn gemaakt.
Lees verder

Zorginstituut Nederland publiceert 1e ZorgCijfers Monitor
De invoering van de Wet langdurige zorg heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016.
Lees verder

Verbetersignalement niercelkanker toont aan: betere inzet kankermedicijnen mogelijk
Zorginstituut Nederland heeft op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij het uitgezaaid niercelcarcinoom een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van kanker. Dit staat in het 'Verbetersignalement dure oncolytica' dat het Zorginstituut recent heeft uitgebracht aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.
Lees verder

Zorginstituut: Nusinersen (Spinraza®) tegen huidige prijs niet in basispakket
Nusinersen moet niet worden opgenomen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en het beslag op het totale zorgbudget kleiner wordt. De prijs van nusinersen moet hiervoor met minimaal 85 procent dalen. Om het middel toch zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de patiënten, moeten partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de onderhandelingsperiode zo kort mogelijk laten duren. Dit schrijft het Zorginstituut aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport in het 'Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) bij spinale musculaire atrofie (SMA)'.
Lees verder