De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 14 februari 2018

Valoriseren bij Oncode moet leiden tot doorbraak

Valoriseren bij Oncode moet leiden tot doorbraak
Het nieuwe virtuele kankerinstituut Oncode werd vorige week met veel spektakel gelanceerd. Het samenwerkingsverband tussen de meest prominente kankeronderzoekers gaat met een nieuwe benadering sneller en goedkoper kankermedicijnen ontwikkelen, claimt de onderzoeksgroep.
Lees verder

De les van de geschiedenis
Er is, sinds ik zo'n dertien jaar geleden als coassistent voor het eerst de artsenwereld van de zorg betrad, veel veranderd. Het krijgen van de best beschikbare zorg is geen vanzelfsprekendheid meer.
Lees verder

'Te veel verschillende klachtloketten in de zorg'
Er zijn zoveel verschillende klachtenloketten dat het voor patiënten soms onduidelijk is waar en hoe ze hun klacht kunnen indienen. Klachten in de zorg lijken daarom soms op de verkeerde plek te komen en worden daardoor niet goed afgehandeld.
Lees verder

Eicellen in het laboratorium gekweekt
Voor het eerst is het gelukt om uit ovariumweefsel eicellen te laten rijpen tot een stadium waarin bevruchting in theorie mogelijk is. Dit schrijven Marie McLaughlin e.a. in Molecular Human Reproduction.
Lees verder

Doktersangsten toelaten
Mijn eerste grote ziekteangst was dat ik acute leukemie had opgelopen. Ik was coassistent interne. Dagenlang koorts en een vergrote milt, uiteindelijk bleek ik mazelen te hebben. Als expatkind was ik daar nooit mee in contact gekomen, tot mijn coschap kindergeneeskunde.
Lees verder

Huisartsen scharen zich achter aangifte Ficq
Ook huisartsen scharen zich achter de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie. Dat hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, dinsdag bekendgemaakt.
Lees verder

Pleidooi voor een 'deeltijdverpleeghuis'
D66 en VVD pleiten voor verpleeghuizen waar ouderen niet voortdurend, maar slechts een paar dagen per week wonen. Het kabinet moet proefdraaien met zulke parttimeverpleeghuizen en -zorgpensions, vinden Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD).
Lees verder

Van zorgkolommen en datagoud
Zorg is verstopt in kolommen, in silo's: ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen en bijvoorbeeld huisartsen. Ook de informatie van patiënten is verstopt in kolommen. Toch is het juist bijzonder en mooi dat de zorg aan een patiënt niet ophoudt bij de schijnbare muren van zo'n kolom. Een mens bestaat immers niet uit hokjes.
Lees verder

Huisartsen scharen zich achter aangifte Ficq
Ook huisartsen scharen zich achter de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie. Dat hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, dinsdag bekendgemaakt.
Lees verder

Kabinet investeert in zuivering medicijnresten water
Het kabinet gaat waterschappen bijstaan in het zuiveren van afvalwater, om daarmee medicijnresten uit het water te filteren. Met een investering van 30 miljoen euro kunnen zij zuiveringsinstallaties gaan bouwen voor nieuwe filtertechnieken.
Lees verder

'Ik zei nog zo…'
Steeds meer patiënten komen goed voorbereid op het spreekuur. Door te googelen hebben ze hun eigen diagnose al bij elkaar gegoocheld. Soms handig, maar vaak bloedirritant. Het kan dodelijk vermoeiend werken als je een aantal van dit soort patiënten op een dag te woord moet staan.
Lees verder

LinkedIn ... LinkedOut
Soms loopt het bij mij uit de hand. Een overvol bureau. Aantekeningen, dossiers, boeken en tijdschriften verspreid door de kamer. Stapels papier. Onbeantwoorde e-mails. Werk- en leefruimte dreigen dicht te slibben. Hoog tijd om op te ruimen.
Lees verder

Nachtdienst in pyjama
In verpleeghuis De Nieuwe Antoniehof in Epe deed verzorgende Jeannette van Doleweerd nachtdienst in pyjama, samen met Laurent de Vries, bestuurder van de overkoepelende organisatie
Lees verder

De Jonge gaat aanbieder laatstewilmiddel aanspreken
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat 'een indringend gesprek' voeren met de verspreider van een dodelijk poeder onder mensen die een eind aan hun leven willen maken. Maar deze Coöperatie Laatste Wil (CLW) kan pas vervolgd worden als er echt een strafbaar feit is gepleegd, stelt De Jonge.
Lees verder

Nipte meerderheid voor wetsvoorstel orgaandonatie
Verheugd. Dat is intensivist Farid Abdo namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) over de stemmingsuitslag van Pia Dijkstra's wetsvoorstel rond orgaandonatie in de Eerste Kamer. Het voorstel werd met 38 stemmen vóór en 36 stemmen aangenomen, nadat SP-senator Arda Gerkens zich van stemming onthield.
Lees verder

Laatste woorden
Wij hebben zo veel werk omdat mensen zo min mogelijk met de dood te maken willen hebben. Dat loopt nooit goed af, u weet het, maar uitstel is al heel wat.
Lees verder

Op zoek naar waardering: de zzp-psychiater rukt op
Opnieuw voeren psychiaters de ranglijst met vacatures voor medisch specialisten aan. In vergelijking met vorig jaar staan er meer plekken open..
Lees verder

Meer werk voor artsen, en nog meer voor psychiaters
Voor wie de arbeidsmarkt van artsen een beetje volgt, is het nauwelijks nieuws: alle soorten psychiaters zijn veelgevraagd. Zij voeren de jongste Arbeidsmarktmonitor aan, gebaseerd op cijfers over de maanden oktober, november en december 2017. Volgens
Lees verder

'Aantal psychiaters blijft sterk groeien'
De komende jaren blijft het aantal geregistreerde psychiaters sterk groeien als gevolg van een hoge instroom in de opleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan in een reactie op het artikel 'Meer werk voor artsen, en nog meer voor psychiaters' in Medisch Contact over de huidige tekorten aan psychiaters op de arbeidsmarkt. Daarin wordt onder meer gesuggereerd dat er sprake is van een te lage raming van opleidingsplaatsen.
Lees verder

Huisarts flest de boel; tuchtrechter onverbiddelijk
Dat deze huisarts de boel heeft geflest, daar laat het Centraal Tuchtcollege geen twijfel over bestaan. Als je op ruim de helft van je werkdagen meer dan 17 uur declareert, zelfs oplopend tot 135 uur (!), dan moet je van goeden huize komen om de tuchtrechter dat overtuigend te kunnen uitleggen.
Lees verder