De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 7 februari 2018

Ook aangifte verslavingszorg tegen tabaksindustrie

Ook aangifte verslavingszorg tegen tabaksindustrie
Tien verslavingszorginstellingen sluiten zich aan bij de aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. 'Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Het is een verslaving die grote gezondheidsschade teweeg brengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft', stelt brancheorganisatie Verslavingskunde Nederland.
Lees verder

Amsterdam heeft weer een abortuskliniek
Amsterdam heeft vanaf volgende week weer een abortuskliniek. Op maandag 12 februari opent Stichting Abortuskliniek Amsterdam de deuren op de Sarphatistraat, op dezelfde locatie waar eerder de Amsterdamse vestiging van CASA zat.
Lees verder

Uitsluitend vrouwen in bestuur Ommelander Ziekenhuis
Het bestuur van het Ommelander Ziekenhuis bestaat sinds januari volledig uit vrouwen.
Lees verder

Kabinet pakt overmatig alcoholgebruik aan
Niet alleen roken en overgewicht, maar ook overmatig alcoholgebruik gaat deel uitmaken van het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Blokhuis denkt dat de risico's van alcohol sterk worden onderschat.
Lees verder

Het afzien van Amadé
Tegenwoordig kennen we de palliatieve sedatie, waardoor de laatste levensfase rustig verloopt. Het sterven lijkt veel op inslapen. Zo kan een smartelijke dood met pijn of benauwdheid worden voorkomen.
Lees verder

Deze blog is wél serieus
Mijn laatste blog heeft voor enige verwarring gezorgd. Ik dacht dat de satire er dik bovenop lag met de module 'De kleine jongen' en het Y-chromosoomgebonden auto-oxytocinetekort, maar toch waren er mensen die het serieus namen.
Lees verder

Verdachte huisarts naar Pieter Baan Centrum
De huisarts die vandaag voor de rechter is verschenen vanwege een verdenking op onder meer ontucht en het maken van kinderporno, heeft in verschillende praktijken een dertigtal heimelijke opnames gemaakt van kinderen en jongvolwassenen. Onderzoek moet nog uitmaken of deze handelingen binnen normaal medisch handelen vallen.
Lees verder

NOC*NSF raadpleegt instanties vanwege norovirus
NOC*NSF neemt geen extra maatregelen na de uitbraak van het besmettelijke norovirus in Pyeongchang. Wel zijn de sporters en begeleiders nog wat alerter qua hygiëne, zoals het goed wassen van handen.
Lees verder

Plaatsvervangende schaamte
Vrijdagavond. Ik ben regiearts op de huisartsenpost en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Het is rustig: ik hoef maar van zo'n vijftig assistentenvragen en telefoontjes iets te vinden. Van die vijftig zijn er vijf die te maken hebben met een opioïde.
Lees verder

Businesscase
Als je een Engels woord niet precies in het Nederlands kunt vertalen is er vaak wat mee aan de hand. In de wondere wereld van het (ziekenhuis)management zijn er voorbeelden te over, zoals output, governance, performance of audit. Een ander goed voorbeeld is businesscase.
Lees verder

Honderd dagen
Afgelopen week was het huidige kabinet honderd dagen in functie. Dat is zo'n magische grens waarvan gezegd wordt dat dan duidelijk moet zijn wat een kabinet belangrijk vindt en wat het wil realiseren in deze regeerperiode.
Lees verder

Senaat: 'rol nabestaanden bij orgaandonatie niet helder'
Voor fracties in de Eerste Kamer blijft de vraag van belang hoe wordt vastgelegd dat artsen niet overgaan tot orgaanuitname als nabestaanden daar bezwaar tegen hebben, of als er geen nabestaanden zijn die kunnen bevestigen wat een 'geen bezwaar'-geregistreerde werkelijk wil.
Lees verder

Geef huisarts een rol bij verpleeghuisopname
Een patiënt die in een verpleeghuis gaat wonen, raakt zijn vertrouwde huisarts kwijt en komt onder de hoede van een hem onbekende specialist ouderengeneeskunde. Dat kan onbedoeld drempels opwerpen naar goede levenseindezorg. Reden om de huisarts hierbij te betrekken.
Lees verder

Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Om de capaciteitsproblemen van SEH's aan te pakken moet zowel de instroom, het verblijf als de uitstroom worden aangepakt. Auteurs doen een voorzet voor een deltaplan, een samenhangend cluster van maatregelen om de problemen in te perken.
Lees verder

Dijkstra: 'Veto orgaandonatie belemmert gesprek met arts'
Een vetorecht voor nabestaanden belemmert een dialoog tussen arts en die nabestaanden. Dat stelde Pia Dijkstra dinsdagavond toen ze haar wetsvoorstel voor actieve donorregistratie opnieuw verdedigde in de Eerste Kamer.
Lees verder

Bruins denkt mee over huisartsentekort
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is bereid om met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) te praten over oplossingen voor het tekort aan huisartsen dat de LHV in enkele regio's signaleert. Dat heeft hij aan de Tweede Kamer toegezegd.
Lees verder

'Veel 65-plussers onnodig in ziekenhuisbed'
Jaarlijks belanden er 322.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH).
Lees verder

DUURzaam
Niet alleen de zorgkosten, maar ook de kosten om goed voor jezelf te kunnen zorgen nemen steeds verder toe. Een zorgwekkende ontwikkeling. Je kunt geen tv-programma voorbij zappen, online surfen, of tijdschrift openslaan zonder voedingsadviezen tegen te komen.
Lees verder

Huisartsengenootschap overweegt aangifte tegen tabaksindustrie
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) overweegt mee te gaan doen met de aangifte tegen de tabaksindustrie. Eerst mogen de ongeveer 12.000 leden van het genootschap in een peiling hun mening erover geven.
Lees verder

SEH-artsen willen dat Eerste Kamer vóór orgaandonatiewet stemt
De Eerste Kamer moet gewoon op het wetsvoorstel voor actieve orgaandonatie van Pia Dijkstra stemmen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).
Lees verder