De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 8 februari 2018

NVH: Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari

Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari
Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari De call voor het onderzoeksprogramma 'Leading the Change' is geopend. Dit programma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek. Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten ge├»nventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten. Om deel te nemen aan het onderzoeksprogramma, moet  het...
Lees verder

Doe mee en veranker kennis in wetenschappelijke publicatie
Doe mee en veranker kennis in wetenschappelijke publicatie Oproep aan de leden die zich bezig houden met hun proefschrift!   De BBv is de afgelopen jaren bezig geweest met het SKMS-project Waarde van Zorg.    In het project is met behulp van tien ziekenhuizen een stuurinstrument ontwikkeld voor vijf heelkundige aandoeningen. Er is een stuurinstrument ontwikkeld voor de GE- en vaatchirurgie. Dit is uitgevoerd op basis van de DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit)...
Lees verder

Oproep aan leden die bezig zijn met hun Proefschrift!
Oproep aan leden die bezig zijn met hun Proefschrift! De BBv is de afgelopen jaren bezig geweest met het SKMS-project Waarde van Zorg.    In het project is met behulp van tien ziekenhuizen een stuurinstrument ontwikkeld voor vijf heelkundige aandoeningen. Er is een stuurinstrument ontwikkeld voor de GE- en vaatchirurgie. Dit is uitgevoerd op basis van de DSCA (Dutch Surgical Colorectal Audit) uitgesplitst voor colon en rectum, DACI (Dutch Audit for Carotid Interventions) en DSAA...
Lees verder

NVvH werkt mee registratielast te vermindren
NVvH werkt mee registratielast te vermindren In het kader van vermindering van de administratieve lasten organiseert de VvAA, op verzoek van VWS, schrap- en verbetersessies. Deze moeten leiden tot een concrete en publiceerbare schrapagenda, die door de zorgverleners zelf is opgesteld. Namens de NVvH gaan 3 bestuursleden alsmede de voorzitter van de Commissie Uitkomsten van Zorg hieraan meewerken. Daarnaast is het bestuur voornemens om in de nabije periode zorgvuldig te overwegen welke...
Lees verder