De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 8 februari 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Wachttijden onacceptabel'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden De Vries (VVD), Hermans (VVD) en De Lange (VVD) over het bericht 'Wachttijden onacceptabel'.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang nationaal preventieakkoord
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het nationaal preventieakkoord. Dit akkoord is afgesloten met onder meer patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Lees verder

Aanbiedingsbrief over Verkenning Net2Legal Consultants en stand van zaken rapport RIVM
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar gebruik van doping in de breedtesport en het delen van gegevens tussen de Dopingautoriteit en overheidsinstanties.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging bij wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet uitvoering antidopingbeleid naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat regels voor de uitvoering van het antidopingbeleid en de instelling van de Dopingautoriteit.
Lees verder

2e nota van wijziging wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid
De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet uitvoering antidopingbeleid. Dit wetsvoorstel bevat regels voor de uitvoering van het antidopingbeleid en de instelling van de Dopingautoriteit.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de signalen dat het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over de signalen dat het meeverhuizen naar een verpleeghuis niet altijd mogelijk is. Het Kamerlid had vragen gesteld naar aanleiding van het artikel 'Hé ouwelui, ga eens even dood'.
Lees verder

Kamerbrief met evaluatierapport G5
Minister Bruins voor Medische Zorg biedt de Kamer het evaluatierapport van G5 aan, een samenwerkingsverband voor goede en betrouwbare geneesmiddeleninformatie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief over rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de kamer het rapport 'Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel1)' aan van Zorginstituut Nederland.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'E-healthweek 2018: 'Opschaling is altijd gedoe''
Minister De Jonge (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van van de Kamerleden Dijkstra (D66) en Bergkamp (D66) over het bericht 'E-healthweek 2018: 'Opschaling is altijd gedoe''.
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat EU-landen elkaar niet voldoende waarschuwen voor omstreden artsen
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van lid Heijink (SP) over het bericht dat EU-landen elkaar onvoldoende waarschuwen voor omstreden artsen.
Lees verder