De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 15 februari 2018

KNMG: Orgaandonatie: update politieke debat en gevolgen voor artsen

Orgaandonatie: update politieke debat en gevolgen voor artsen
Belangrijke vooruitgang in de discussie over de initiatiefwet over orgaandonatie: initiatiefneemster Dijkstra heeft, conform de wens van de KNMG, duidelijkheid gegeven over de positie van de nabestaanden. Zij hebben altijd het laatste woord, zoals nu ook al het geval is.
Lees verder

Instemming minister met wijziging diverse besluiten College Geneeskundige Specialismen (CGS)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 16 januari 2018 in met het wijzigen van de besluiten kindergeneeskunde, neurochirurgie, orthopedie, reumatologie en urologie van het CGS zoals vastgesteld door het CGS op 8 november 2017.
Lees verder

Ethische toolkit wijst de weg
Wat is medisch zinloos handelen en hoe bepaal je dat? Wanneer mag je je beroepsgeheim doorbreken? Vanaf vandaag wijst de Ethische toolkit de weg bij dit soort vragen.
Lees verder