De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 15 februari 2018

Gehandicaptenzorg: Meer duidelijkheid nodig over beperkende maatregelen bij jongeren met een licht verstandelijke bep...

Meer duidelijkheid nodig over beperkende maatregelen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking*
Met de nieuwe Wet zorg en dwang is het voor professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg belangrijk om extra kritisch te kijken naar (vrijheids)beperkende maatregelen. In hoeverre zijn die nodig en kan je het gebruik ervan verminderen? Begeleiders van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking worstelen daarbij vooral met de definitie van vrijheidsbeperking en het gebruik van...
Lees verder

Documentaire over dromen van jongeren in het praktijkonderwijs
Ze kijken je recht aan, de pubers in de prachtige documentaire Spiegeldromen. Jongeren uit het praktijkonderwijs gaan daarin de confrontatie aan met zichzelf, door in gesprek te gaan met hun spiegelbeeld. De documentaire is 12 februari uitgezonden op tv en inmiddels terug te kijken via de website van 2Doc en uitzending gemist.
Lees verder

Speciale aanpak doet gevoel van veiligheid in gehandicaptenzorg toenemen
Iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt heeft weleens te maken met situaties waarin de eigen veiligheid onder druk staat. Om de dialoog over onveiligheid op de werkvloer op gang te brengen en te houden, stapten vorig jaar 55 teams van 11 zorgorganisaties over op de VeiligPlus-aanpak van samenwerkingsverband StAG. Bij hen staat veiligheid nu vast op de agenda. Evaluatie van de aanpak laat zien...
Lees verder

Werkgroep Wij zien je wel gaat in gesprek met gezinnen
Weet je het nog? De #ikziejewel-actie om aandacht te vragen voor gezinnen met kinderen die zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben? Naar aanleiding hiervan is door toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn een werkgroep in het leven geroepen: Wij zien je wel. Deze werkgroep organiseert binnenkort bijeenkomsten door heel Nederland.
Lees verder

Vasthoudend loslaten van kinderen met een beperking*
De belofte van tien jaar geleden wordt ingelost met het nieuwe boek van Chiel Egberts Vasthoudend loslaten. Hij is de grondlegger van de Driehoekskunde, het samenwerken tussen ouders, professionals en cliƫnt. In dit boek gaat hij in op de vraag die professionals moeten stellen aan de ouders: 'Zou u mij willen toelaten in de driehoek met uw kind?'
Lees verder