De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 19 januari 2018

Zorginstituut NL: ‘Slaap Positie Trainer’ in basispakket

'Slaap Positie Trainer' in basispakket
De Sleep Position Trainer (slaappositie trainer) is verzekerde zorg voor patiënten met lichte tot matige positieafhankelijke slaapapneu (pOSAS). Dit staat in het standpunt 'Slaap Positie Trainer (SPT) bij positieafhankelijke slaapapneu syndroom'. Het standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 september 2017. Het Zorginstituut heeft eerder 2 keer negatief geoordeeld over de slaappositie trainer. Op grond van nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn deze eerdere standpunten herzien.
Lees verder

Zorginstituut: prijs ribociclib bij gemetastaseerde borstkanker niet acceptabel
Ribociclib (Kisqali®) moet niet opgenomen worden in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en de impact op het zorgbudget wordt gereduceerd. Dit adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
Lees verder

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling in basispakket
De trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling wordt vanaf 18 december 2017 uit het basispakket vergoed. Het is een behandeling in twee stappen die speciaal is ontwikkeld voor mensen die voortdurend oorsuizingen (chronische tinnitus) hebben en daar veel last in het dagelijks leven van ondervinden. De trapsgewijze behandeling blijkt deze last aanzienlijk te verminderen. Dit staat in het standpunt "Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus" , dat het Zorginstituut Nederland onlangs heeft vastgesteld.
Lees verder

Leidt het zorgclustermodel tot meer gepaste GGZ-zorg?
Partijen in de GGZ werken onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een nieuwe bekostiging van de geneeskundige GGZ. Dit Zorgclustermodel stelt de zorgvraag centraal in plaats van de DSM-classificatie. Het Zorginstituut onderzocht of het nieuwe model betere garanties biedt dat cliënten gepaste zorg krijgen.
Lees verder

Monitor Zorginstituut: uitgaven weesgeneesmiddelen stijgen 31% in 4 jaar
De vergoeding van niet-oncologische weesgeneesmiddelen is tussen 2012 en 2015 gestegen van 173 miljoen naar 226 miljoen euro. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van een weesgeneesmiddel neemt ook toe. Bij weesgeneesmiddelen gaat het om middelen voor (zeer) zeldzame ziektes, met een vaak ongunstige kosteneffectiviteit. In de 'Monitor weesgeneesmiddelen 2017' brengt het Zorginstituut de laatste stand van zaken in beeld.
Lees verder

Vernieuwde website Horizonscan bevat meer geneesmiddelenprijzen
De geheel vernieuwde website Horizonscan geneesmiddelen bevat een overzicht van alle innovatieve middelen die de komende 2 jaar op de markt zullen verschijnen. Met de nieuwe gedaante van de website en de door iedereen zelf te raadplegen database is ook het inhoudelijke aanbod verruimd. Zo zijn er meer (geschatte) prijzen én patiëntvolumes te vinden van middelen waarvan de markttoetreding verwacht wordt.   De scan is tot stand gekomen met input van 7 inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.
Lees verder

ACP vergadert over de sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab en over gesuperviseerde oefentherapie bij COPD
De 'sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab' en het 'pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD' worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 26 januari.
Lees verder