De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 23 januari 2018

ZonMW: Sportimpuls 2018 opengesteld!

Sportimpuls 2018 opengesteld!
Bent u een lokale sport- en beweegaanbieder? Dan kunt u tot 22 februari 2018, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze drie regelingen richten zich gezamenlijk op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jeugd uit lage inkomensbuurten en kinderen met overgewicht.
Lees verder

Subsidieronde effecten Gezonde School aanpak geopend!
Vandaag is de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak geopend. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. U kunt tot 20 maart 2018, 14.00 uur een subsidieverzoek indienen.
Lees verder

Meer kennis over sociaaleconomische gezondheidsverschillen
We weten dat het zo is, maar hoe werkt het en welke relatie bestaat er tussen de sociaaleconomische positie van mensen en hun gezondheid? Met welke methoden kunnen we lokale netwerken ontwikkelen en zo gezondheidsachterstanden beperken? Dat weten we nog niet. Deze vragen staan centraal in onderzoek dat kennis moet opleveren ter voorkoming en vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV).
Lees verder

ZonMw honoreert 60 projecten in vierde ronde Enabling Technologies Hotels-programma
Het Enabling Technologies Hotels-programma (ETH) biedt onderzoekers de kans gebruik te maken van de hoogwaardige technologische faciliteiten van Nederlandse kennisinstellingen. Dit gebeurt met het 'Hotel' concept. Onderzoekers ('gasten') die nog geen toegang hebben tot een specifieke high end technologie, kunnen toegang verwerven via een service-gerichte faciliteit ('Technology Hotel') in een gezamenlijk onderzoeksproject. Zo kunnen ze hun activiteiten uitbreiden en de gegenereerde data integreren.
Lees verder

Financiering voor innovatieve start-ups – deadline 6 februari
Dien voor 6 februari 2018 uw intentieverklaring in voor de voorjaarsronde van Take-off, het financieringsprogramma voor starters. Academische, hbo en TO2 start-ups kunnen financiering aanvragen voor haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten (leningen tot maximaal EUR 250.000).
Lees verder

Matchmakingbijeenkomst Gezonde leefomgeving belooft vernieuwende samenwerking
Op vrijdag 19 januari j.l. vond de matchmakingsbijeenkomst plaats voor de subsidieoproep 'Maak ruimte voor gezondheid'. Uit alle windrichtingen en vanuit een breed scala aan disciplines kwamen belangstellenden naar ZonMw in Den Haag om potentiële samenwerkingspartners te ontmoeten.
Lees verder

ZonMw zoekt referenten onderzoek zwangerschap en geboorte
Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor het programma Zwangerschap en geboorte zoekt ZonMw referenten. Bent u onderzoeker in een voor zwangerschap en geboorte relevant vakgebied of heeft u onderstaande expertise en wilt u een aanvraag beoordelen? Meld u dan nu aan als referent!
Lees verder

Uitbreiding hielprikscreening: start SONNET studie
De neonatale hielprikscreening wordt uitgebreid met 12 aandoeningen. De uitbreiding gebeurt in fases in de periode 2018 – 2022. Voordat deze aandoeningen definitief toegevoegd kunnen worden aan de hielprik is er aanvullend onderzoek nodig. In april start het eerste onderzoek: de SONNET studie.
Lees verder

Langer gezond leven op het NCVGZ
Op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen over publieke gezondheid? Kom ook op 10 april naar het NCVGZ, hét congres voor de publieke gezondheid, in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het NCVGZ verzorgt ZonMw, samen met partners, het onderwerp Langer gezond leven.
Lees verder