De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

donderdag 11 januari 2018

Tweedeling in de samenleving wordt opgeblazen door media

Tweedeling in de samenleving wordt opgeblazen door media
Het wij-zij-gevoel wordt versterkt doordat iedereen zich in zijn eigen veilige bubbel terugtrekt. Die stelling stond centraal in het Movisie en KIS Kerstdebat op vrijdag 22 december. De kloof tussen autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond is niet zo groot.
Lees verder

Blog: Plekmaken als sociale innovatie
Het ontwikkelen van inclusieve, gezonde en veerkrachtige steden is misschien wel de grootste uitdaging voor de mensheid van vandaag. Een belangrijk deel van de veerkrachtige stad ligt in het hart van stad: de openbare ruimtes. Daar zie ik een rol voor stedenbouwkundigen, maar ook voor de sociaal professional, de wijkteams en maatschappelijk werker 2.0.
Lees verder

Jeugdgezondheidszorg moet actief zijn in sociaal domein
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de samenwerking van de jeugdgezondheidszorg in het sociaal domein niet voldoende is: 'De jgz kan alleen goed opereren als zij een goede positie heeft in het sociaal domein.' Op zoek naar de sociale professionals dus.
Lees verder

Nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen
De start van het nieuwe jaar is ook de start van een nieuwe beroepsvereniging Voor De Wijk, Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen. Jos de Blok: 'Het is een mooie tijd voor de wijkverpleging maar we moeten de vaart er wel in houden! Daar gaat 'voor de wijk' een bijdrage aan leveren.'
Lees verder

'Je moet genieten van dementie'
'Iedereen is bang voor dementie, voor de ziekte zelf, voor het krijgen van demente ouders. Maar ik heb nooit meer van de aanwezigheid van mijn moeder kunnen genieten dan nu, nu ze dementie heeft. Ze laat me een nieuwe wereld zien die een combinatie is van de wereld van nu en die van het verleden.' Aldus Kader Abdolah.
Lees verder

Hoe kun jij je registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?
Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen zich vanaf 1 januari 2018 registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ. Heb je een mbo-diploma, dan moet je aanvraag vóór 1 april 2018 zijn ingediend. Aan welke eisen moeten de professionals voldoen voor registratie?
Lees verder

Over je depressie praat je niet
Ruim 800.000 mensen in Nederland lijden onder een depressie. Praten helpt, maar mensen vermijden het onderwerp omdat ze bang zijn de ander met depressieve gevoelens te kwetsen. De campagne "Hey! Het is oké" moet depressie bespreekbaar maken.
Lees verder

Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie
In Zuid-Limburg wordt geëxperimenteerd met persoonsvolgende zorg. De kern van het project? Ouderen passen zich niet aan aan de zorg, maar de zorg past zich aan aan de ouderen.
Lees verder

Er moet meer aandacht zijn voor jongensslachtoffers
WATCH Nederland wil dat er meer aandacht komt voor minderjarige jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Niet alleen hebben de slachtoffers te maken met taboes, ook lijkt hun omgeving vaak niet in de gaten te hebben wat er speelt. 'Aandacht voor het probleem is des te urgenter nu jongensprostitutie zich voor een groot heeft verplaatst van het publieke naar het online domein.'
Lees verder