De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 10 januari 2018

Salarisinformatie Cao VVT 2018

Salarisinformatie Cao VVT 2018
Inleiding: De salarisinformatie Cao VVT 2018 bevat de premies en bedragen die jaarlijks worden aangepast. Body: In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de cao jaarlijks worden aangepast. Het betreft de premie en premieverdeling PFZW, de indexatie van de reiskostenvergoedingen en de stagevergoeding, de werkgeversbijdrage op grond van de garantieregeling IZZ (indien van toepassing) en de loonschaal FWG 5 (o.b.v. het wettelijk minimumloon)...
Lees verder

Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Inleiding: De eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao UMC staat gepland op 8 februari. Op 9 januari hebben de cao-partijen een aftrapbijeenkomst gehad. Body: Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten.  De cao-partijen hebben zeven data vastgelegd voor...
Lees verder