De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 19 januari 2018

PW: Switchen zonder risico

Switchen zonder risico
Tijdens een farmacotherapeutisch overleg informeerde openbaar apotheker Renetta Fransens haar collega-zorgverleners over nieuwe medisch-farmaceutische beslisregels (MFB's) voor ouderen.
Lees verder

'Lipofiel middel altijd hoger doseren, te simpel gedacht'
De juiste dosis vinden voor een patiënt met morbide obesitas, hangt af van verschillende eigenschappen van het geneesmiddel én van de vele fysiologische veranderingen die optreden door obesitas. Daarbij speelt ook de duur van obesitas mee. Ziekenhuisapothekers Catherijne Knibbe en Desirée Burgers laten zien hoe complex het is, ook na bariatrische chirurgie.
Lees verder

Beter leven voor obese patiënt na een bariatrische ingreep
Voor patiënten die het ondanks dieet of leefstijlaanpassingen niet lukt af te vallen, is bariatrische chirurgie een behandeloptie. Levensverwachting en kwaliteit van leven nemen toe en comorbiditeiten verbeteren, constateert promovendus Jan Peter Yska, die onderzoek deed naar optimale farmacotherapie na een dergelijke operatie. "Gebruik van NSAID's dient te worden vermeden."
Lees verder

Puberteit
Net als bij mensen kent het leven van een geneesmiddel verschillende fasen.
Lees verder