De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 10 januari 2018

PW: 2018

2018
Lees verder

2018
Lees verder

Aanpassingen productinformatie, december 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR's) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Lees verder

Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig
Door online verkoopkanalen en vage scheidslijnen tussen wat legaal, semilegaal en illegaal is, is een breed scala aan mensen betrokken bij de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, blijkt uit promotieonderzoek van Rosa Koenraadt aan de Universiteit Utrecht.
Lees verder