De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 12 januari 2018

Nieuwsbrief nr. 1 - 2018

Nieuwe stakeholders - E-health seminar - Symposium Goede Start 3
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Lees hier de nieuwsbrief in uw browser.
Nieuwsbrief header Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief nr. 01 - 2018
Zorg Innovatie Forum

Nieuwjaar
Beste lezers,
Via deze weg willen wij u alleen een voorspoedig en creatief 2018 toewensen. Het ZIF-team is al weer druk bezig met alle projecten het voorbereiden van diverse bijeenkomsten. Hierover wordt u net als vorig jaar regelmatig op de hoogte gehouden, via de nieuwsbrief en onze website.


Nieuwe stakeholders
Met ingang van 1 januari 2018 verwelkomen wij 2 nieuwe stakeholders.

Voor kinderen met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Accare helpt deze kinderen (en hun ouders) om hun klachten te verminderen en beter om te gaan met hun psychische problemen.


De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.
 


Seminar E-health in de zorg, 25 januari 2018

De komst van een modern glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe maakt supersnel internet toegankelijk voor alle inwoners in dat gebied. Dat biedt veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Ook voor de zorg. Het wordt binnenkort mogelijk om mensen sneller en makkelijker te bereiken in hun thuissituatie. Ook op afstand helpen wordt veel gemakkelijker. Voor zorgprofessionals betekent het minder werkdruk, maar ook de mogelijkheid om meer patiënten te bereiken. Onnodig ziekenhuisbezoek kan in veel gevallen worden voorkomen en mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
Om alle zorgprofessionals in de regio Midden-Drenthe te informeren en te inspireren over de nieuwe mogelijkheden die er in het gebied ontstaan, organiseert Sterk Midden-Drenthe in samenwerking met het Zorg Innovatie Forum en Biblionet Drenthe een e-health seminar. Sterk Midden-Drenthe is verantwoordelijk voor de uitrol van het glasvezelnetwerk.
De bijeenkomst is gericht op professionals die werkzaam zijn in de zorg en is bedoeld om de bezoekers te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van e-health en het concrete gebruik van moderne zorgtechnologie.
Er is een interessant en inspirerend programma samengesteld waarin er veel aandacht is voor ontwikkelingen, toepassingen en de rol van de patiënt.
Meer informatie over het programma vindt u op http://www.sterkmiddendrenthe.nl/e-health/ en de website van het Zorg Innovatie Forum
 


Kans voor de Veenkoloniën - Interactief symposium Goede Start 3 – 8 maart 2018
De route van een Goede Start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën hebben we samen opgetekend. Meerdere activiteiten zijn gestart. Nu ligt het volledig verankeren van een Goede Start in uw regio / gemeente voor ons. Graag nodigen wij u uit bij te dragen aan de routekaart voor de komende periode. Meer informatie vindt u binnenkort op de website van het Zorg Innovatie Forum.

 


Jubileumsymposium: Samen werken aan samenwerken in de ouderenzorg, 5 april 2018
Dit jubileumsymposium staat in het teken van samen werken aan samenwerking in de ouderenzorg, aansluitend bij de ontwikkelingen die wij de afgelopen 10 jaar in onze regio hebben gemaakt op gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. U wordt voorzien van diverse internationale, nationale en regionale achtergrondinformatie betreffende een aantal ‘samenwerkingszaken’. Lees meer op de website van het Zorg Innovatie Forum.
 


Academische werkplaats C4Youth in ZonMw publicatie over jeugdhulp
ZonMw heeft een special uitgebracht over academische werkplaatsen in de transformatie van de jeugdhulp. De Groningse werkplaats C4Youth heeft daarin een centrale plek. In de werkplaats werken UMCG/Sociale Geneeskunde, RUG/Orthopedagogiek en een groot aantal andere praktijkinstellingen, kennisinstellingen en bestuurders samen aan vernieuwing van de jeugdhulp. C4Youth levert veel producten die de transformatie van de jeugdhulp kunnen ondersteunen. Daarover wordt gerapporteerd in deze ZonMw-special. Daarnaast levert de special interviews met betrokkenen, bijvoorbeeld met de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen. De special is te vinden via http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/metelkaarverbonden/academische-werkplaats-jeugd-c4youth/
 


1e editie Strategy Summit, 14 maart 2018, Rotterdam
Deze summit is bedoeld voor & door iedereen die zich bezig houdt met complexe, mensgerichte vraagstukken rondom Human Capital Value en agile organiseren in de zorg en welzijn. Samen in debat & in verbinding over de nieuwe leidende principes voor organisatieontwikkeling en organisatieverandering, rekening houdend met de continu veranderende, flexibele en complexe arbeidsmarkt. Gericht op: Toezichthouders, Bestuurders, Directeuren, Topmanagement HR en werkzaam in de zorg & welzijn van middelgrote tot grote, innovatieve zorginstellingen. Meer informatie vindt u op de website van het Zorg Innovatie Forum.
 

Copyright © ZORG INNOVATIE FORUM

Postbus 1047
9701 BA Groningen
Bezoekadres:
L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen
050-800 32 45

info@zorginnovatieforum.nl
www.zorginnovatieforum.nl
Twitter: twitter.com/ZIF_Noord


Ruim dertig grote partijen uit de zorgsector zijn als stakeholder, kennispartner en partners uit het sociale domein, financieel en strategisch betrokken:

Zorginstellingen:  HZD, Koninklijke Kentalis, KwadrantGroep, Lentis, De Noorderbrug, Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), VNN en Zorgbelang Groningen

Kennispartners: Alfa-college, Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool

Partners uit het sociale domein: Gemeente Emmen, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Humanitas District Noord, 
MEE Groningen, Friesland en Drenthe, Politie Noord-Nederland,Tinten Welzijnsgroep, VNO-NCW Noord, Woningstichting Groninger Huis, ZorgpleinNoord

Jeugdpartners: Accare, Jeugdhulp Friesland, RENN4

Partners in Anders Oud 2030: Caringreggeland, De Hoven, GGD Groningen, Isala, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim, Martiniziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zorggroep Drenthe


Op de website www.zorginnovatieforum.nl staan onder meer nieuwsberichten van en over onze stakeholders.


Colofon
Redactie en tekst: Zorg Innovatie Forum – Nanuschka Csonka

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of kent u iemand anders die deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan is dit de link om in te schrijven:  http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-doen/nieuwsbrief
Via dezelfde link kunt u zich ook weer afmelden. 
All rights reserved.
Email Marketing Powered by MailChimp