De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 22 januari 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Signalering 2017 over onderzoeken naar zorgfraude
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over signalen over zorgfraude die de Inspectie SZW onder de aandacht wil brengen van VWS.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op petitie weesgeneesmiddelenproblematiek
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie inzake weesgeneesmiddelenproblematiek. De petitie is van het Duchenne Parent Project en de behandelaren van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Lees verder

Kamerbrief met beleidsreactie op advies over zorginkoop
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel. Hij gaat hierbij vooral in op het deel van het advies dat gaat over de Zorgverzekeringswet.
Lees verder

Nota van wijziging inzake Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd
Lees verder

Kamerbrief over fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie jeugdzorg
In verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg, wijzigen een aantal wetten. Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van deze wetten.
Lees verder

Kamerbrief over goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor een goedkeuringsprocedure vóór het in de handel brengen van nieuwsoortige tabaksproducten.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek 'Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken'
Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport 'patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie'.
Lees verder

Kamerbrief over contractering wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de rapportage van het onderzoek naar (niet-) gecontracteerde zorg in de wijkverpleging.
Lees verder

Kamerbrief over de beleidsdoorlichting 'Sport en bewegen'
Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichting 'Sport en bewegen'.
Lees verder