De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 18 januari 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn
Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het structureel onderbrengen van aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Lees verder

Kamerbrief over Geriatrische kennis op SEH's
Minister Bruins (Mediche Zorg) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende het onderzoek naar geriatrische kennis op SEH's.
Lees verder

Kamerbrief over jaarrapportage 2016 Wet afbreking zwangerschap
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting over het aantal zwangerschappen dat in 2016 werd afgebroken.
Lees verder

Kamerbrief met verslag EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) doet de Tweede Kamer verslag van de formele Europese Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over tekorten aan huisartsen in de regio
Minister Bruins (Medische Zorg) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van de Kamerleden De Vries (VVD) en De Lange (VVD) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de tekorten aan huisartsen in de regio.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden
Minister Bruins (Medische Zorg) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden.
Lees verder

Kamerbrief over e-healthweek 2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nationale e-healthweek van 20 t/m 26 januari 2018. De doelstelling van de week is om bij burgers, patiënten, cliënten, mantelzorgers en zorgverleners bewustwording te creëren en ze zelf ervaringen te laten opdoen met e-health.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende'
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Geluk-Poortvliet (CDA) en Slootweg (CDA) over het bericht 'Draagvlak mantelzorg is tanende'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het onderzoek "Economische' daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak'
Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van de Kamerleden Bergkamp (D66) en Diertens (D66) over het onderzoek "Economische' daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat psychische hulp aan kwetsbare jongeren ernstig in gevaar is.
Lees verder