De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 10 januari 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over reactie op motie over back-pay-regeling
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de motie over de afhandeling van de Back-pay-regeling.
Lees verder

Uitstelbrief over afhaalpunten voor pakketjes die worden misbruikt door de tabaksbranche
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord worden. De vragen gaan over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche.
Lees verder

Aanbieding stand van zaken moties en toezeggingen december 2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van openstaande moties en toezeggingen.
Lees verder

Overzicht moties en toezeggingen VWS december 2018
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties en toezeggingen waarover is toegezegd de Tweede Kamer nog dit jaar te informeren.
Lees verder

Kamerbrief over rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de 1e tussenrapportage over het terugdringen van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook stuurt hij 2 andere rapporten over de ggz mee.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg en de maatregelen om meer zicht te krijgen op daklozen, zwerfjongeren en de mensen die beschermd wonen.
Lees verder

Uitstelbrief over het bericht dat Achmea met een fusie van dochtermaatschappijen orde op zake probeert te stellen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat Achmea met een fusie van dochtermaatschappijen orde op zake probeert te stellen.
Lees verder

Uitstelbrief op vragen over het bericht Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden De Groot (D66) en Diertens (D66) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug.
Lees verder

Uitstelbrief op vragen over het monopolie van sportbonden
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Diertens (D66) en Paternotte (D66) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het monopolie van sportbonden.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over overbelasting huisartsen in achterstandswijken
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat huisartsen in achterstandswijken structureel overbelast zijn.
Lees verder