De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 24 januari 2018

Nederlands Jeugd Instituut: Voorlezen met plezier

Voorlezen met plezier
Stichting Lezen, Stichting Taalvorming en het Nederlands Jeugdinstituut hebben nieuw materiaal ontwikkeld voor Opstapje, Opstap en VVE Thuis: Voorlezen met plezier. Door deze reeks activiteiten worden ouders zich bewuster van het belang van voorleesvaardigheden en -plezier. Voorlezen draagt bij aan een positieve houding van kinderen ten opzichte van lezen.
Lees verder

De Jonge pleit voor pleegzorg tot 21 jaar
Minister Hugo de Jonge van VWS vindt dat pleegzorg standaard moet doorlopen tot een pleegkind 21 jaar is. Hij wil daarover in gesprek met pleegouders, kinderen, professionals en gemeenten, zei hij op 21 januari tegen RTL Nieuws.
Lees verder

Pedagogisch kwaliteitsniveau kinderopvang in beeld
Kinderopvangorganisatie KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut brengen samen de kwaliteit van de pedagogische praktijk in beeld. Het 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk' (NJi/GGD GHOR) en 'Kwaliteit van leefomgeving' (NCKO) worden hiervoor geïntegreerd in een overzichtelijke dashboardomgeving. Het overzicht geeft feitelijke informatie over specifieke proceskwaliteit-items en is nuttig voor zowel professionals als management, ouders en inspectie.
Lees verder