De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 19 januari 2018

LHV: Handleiding Btw in de huisartsenpraktijk vernieuwd

Handleiding Btw in de huisartsenpraktijk vernieuwd
Welke btw-regels gelden er voor huisartsen? U leest het in de vernieuwde handleiding Btw in de huisartsenpraktijk. Alle voor huisartsen relevante wetswijzigingen en recente jurisprudentie zijn hierin verwerkt.
Lees verder

Brief om leveranciers te wijzen op afgeschafte formulieren
Merkt u dat gemaakte afspraken om de administratieve lasten te verminderen niet altijd worden nagekomen? Dan kunt u vanaf nu een standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij zich niet aan de afspraken houden. In dit bericht vindt u de standaardbrief die u kunt gebruiken.
Lees verder