De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 22 januari 2018

Leeuwarden halveert budget voor wijkteams

Leeuwarden halveert budget voor wijkteams
Het nieuwe college van B en W in Leeuwarden halveert het budget van coöperatie Amaryllis, die de 8 wijkteams in de stad heeft opgezet. De stad kampt met een groot tekort op het budget voor Wmo en Jeugd. Directeur Henry de Boer voorziet versnippering is het sociaal domein. 'Er moeten alternatieven komen in de wijk voor individuele voorzieningen.'
Lees verder

Bij 'De Lokatie' produceren cliënten naar vermogen
Bij Kringloopbedrijf De Lokatie in Amsterdam werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen hebben een psychiatrische achtergrond, anderen een verstandelijke beperking of zijn voormalige vluchtelingen. En er werken 'normale' vrijwilligers. 'Wij kijken niet naar de beperkingen van onze medewerkers maar naar hun competenties.'
Lees verder

'Ervaringsdeskundige trekt niet direct een protocol uit de kast'
Suïcidale gedachten zijn moeilijk bespreekbaar. Er hangt een zweem van taboe, stigma en schaamte om het thema. Ervaringsdeskundigen kunnen een rol spelen om contact te maken met mensen die lijden onder suïcidegedachten. 'Er is ruimte voor het eigen verhaal van cliënten.'
Lees verder

Duidelijk zijn: Online discriminatie is niet acceptabel
Discriminatie online is een relatief nieuw verschijnsel in de digitale publieke ruimte. Omstanders denken vaak dat ze geen invloed hebben als ze er iets van zeggen. Dat is zeker niet het geval, zegt onderzoeker Hanneke Felten van Movisie. 'Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.'
Lees verder

'Aandacht voor doenvermogen is de volgende stap'
'Je moet je realiseren dat mensen die in de problemen zitten, niet meteen op de toppen van hun rationele vermogen kunnen presteren. Verlang dat dus ook niet van ze.' Dat zegt hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Mark Bovens.
Lees verder

Nieuw: digitaal abonnement op Zorg+Welzijn
Met een online abonnement bieden we onze lezers onbeperkt toegang tot onze website, korting op de door ons georganiseerde congressen en gratis toegang tot alle magazineartikelen en premiumartikelen op de website.
Lees verder

Schulden? Gemeente moet met je praten over hulp
De Nationale ombudsman constateert in een rapport dat veel burgers die schuldhulpverlening nodig hebben, die niet van hun gemeente krijgen, waardoor schulden zich opstapelen. 'De gemeenten moeten mensen ruimhartig toelaten en met iedereen die schuldhulp vraagt een gesprek aangaan', aldus de ombudsman.
Lees verder

E-health nog niet populair onder ouderen
Hoewel een ruime meerderheid van 65-plussers actief is op internet, zijn digitale toepassingen in de zorg nog geen gemeengoed. Dat komt ook omdat het aanbod van e-health in de zorg nog veel beter kan. En senioren moeten beter bekend worden met de mogelijkheden van e-health.
Lees verder

Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort
Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is vervolgens ook te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder