De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

donderdag 11 januari 2018

KNMG: Urgente zorgen KNMG over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’

Urgente zorgen KNMG over bescherming patiëntgegevens in 'Sleepwet'
De KNMG wil dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt in de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Lees verder

Nederlandse zorg kan niet zonder internationale gezondheidszorg
Als grondige kennis over internationale gezondheidszorg verdwijnt, is dat een gemis voor de Nederlandse zorgverlening. Dagblad Trouw signaleert dat vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen hun opleiding volgen, hun begeleiding hebben gestopt vanwege ontbrekende financiering. De KNMG roept de minister van VWS op tot financiering van de opleiding.
Lees verder

Gedragsregel Nul is de norm formeel vastgelegd
De regels voor middelengebruik voor en tijdens werktijd zijn per 11 januari 2018 formeel opgenomen in de landelijke KNMG-gedragsregel Nul is de norm.
Lees verder