De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 10 januari 2018

Kabinet houdt vrijwillig eigen risico gelijk

Kabinet houdt vrijwillig eigen risico gelijk
Het blijft mogelijk om het eigen risico op de zorgverzekering tot 885 euro te verhogen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) geeft geen gehoor aan een oproep van de zorgverzekeraars om het vrijwillig eigen risico in te perken.
Lees verder

Akkoord over BIG-herregistratie arts IGT
Artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde die vanaf 2015 als profielarts geregistreerd staan, komen met terugwerkende kracht tóch in aanmerking voor BIG-herregistratie.
Lees verder

Top 10 blogs van 2017
Dit zijn de best gelezen blogs van 2017. Twee mannen, drie vrouwen. Vijf keer Menno Oosterhoff, twee keer Jim Faas, maar bovenaan, met afstand, prijkt Daniëlle Dankers met haar inzicht dat het helpt om je eens in de schoenen van een ander te verplaatsen, voor je losbarst in verwijten.
Lees verder

Methylfenidaat voor volwassenen toegestaan; discussie duurt voort
Artsen mogen nu ook volwassenen methylfenidaat voorschrijven, maar onder voorwaarden. Discussie over de werkzaamheid blijft bestaan.
Lees verder

Strenge waarschuwing voor ggz-instelling
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp, Psycho Informa Instellingen B.V. , streng gewaarschuwd. Als ze niet binnen drie maanden orde op zaken stelt, volgen harde maatregelen. De zorginstelling treuzelt volgens de inspectie te lang met het aanpakken van tekortkomingen op de terreinen bestuur, personeel en dossiers.
Lees verder

#MeToo bij daklozen
Was ze weggelopen of geschorst uit de opvang voor verslaafden? In ieder geval liep ze regelrecht in de armen van een kerel die haar wel aan onderdak zou helpen. Ze belandde in een huis zonder vloerbedekking of beddengoed.
Lees verder

Bilbroei
Bilbroei is een ortho-ergisch perianaal eczeem. De hoge druk van het lichaamsgewicht (veel chauffeurs zijn te zwaar) is de grootste boosdoener. Hierdoor ontstaat door het lange zitten op de chauffeursstoel een warm en vochtig klimaat in de bilspleet.
Lees verder

Kosten vergoeding weesgeneesmiddelen stijgen hard
De vergoeding van niet-oncologische weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten zijn tussen 2012 en 2015 gestegen met 31 procent van 173 naar 226 miljoen euro. Zowel de vergoeding als het aantal gebruikers is flink gestegen, berekent het Zorginstituut.
Lees verder

Ophef over onderzoekssubsidie door sigarettenfabrikant
De Universiteit Utrecht moet haar schadelijke banden met de tabaksindustrie onmiddellijk verbreken. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Oncologie, die in een brief reageert op onderzoekssubsidie van sigarettenfabrikant Philip Morris.
Lees verder

Machiavelliprijs voor SheDecides
De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar oud-minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) voor haar initiatief SheDecides.
Lees verder

Surseance aangevraagd voor huisartsenpraktijk
De rechtbank Den Haag heeft uitstel van betaling toegekend aan een huisartsenpraktijk in Den Haag. Het betreft een praktijk waar de Ondernemingskamer eind vorig jaar al ingreep na een langlopend geschil tussen een betrokken huisarts en praktijkmanager.
Lees verder

E-mailaccount arts AVL gehackt
Het e-mailaccount van een arts van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) blijkt te zijn gehackt. Het AVL heeft patiënten van de arts geïnformeerd, omdat het ziekenhuis niet kan uitsluiten dat de hacker patiëntgegevens heeft ingezien.
Lees verder

Marktwerking (3)
De mogelijkheid om te switchen van zorgverzekering is weer voorbij en er waren minder mensen die van verzekeraar veranderden dan ooit. De zorgverzekeraars is het niet gelukt het onderscheid te maken, ondanks beloftes over second opinions, wachtlijstbemiddeling of contact met de beste zorgverleners.
Lees verder

KNMG wil waarborgen rond sleepwet
De minister van Binnenlandse Zaken moet zo snel mogelijk regelen dat de nieuwe wet op de inlichtingendiensten waarborgt dat patiëntgegevens beschermd blijven. Dat stelt de KNMG in aanloop naar een referendum over deze 'sleepwet', en doet enkele voorstellen om de vertrouwelijkheid van medische gegevens te bewaren.
Lees verder

Wet BIG krijgt minimumeis voor kundigheid
Aan de herregistratie van BIG-beroepsbeoefenaars zullen meer uitgebreide eisen worden gesteld. Een tweede vernieuwingsronde van de Wet Big moet het mogelijk maken om te verlangen dat beroepsbeoefenaars ook een minimaal aantal uren aan deskundigheidsbevorderende activiteiten ondernemen.
Lees verder

Griepepidemie houdt onverminderd aan
Nederland wordt al zo'n vier weken geteisterd door een griepgolf, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Huisartsen zien, net als voorgaande weken, vooral baby's en kleine kinderen tot 4 jaar langskomen met griepklachten.
Lees verder

Samen hardnekkige regeldruk aanpakken
Huisarts Marloes Tack schreef een open brief aan de drie nieuwe bewindslieden van VWS. Waarom moet zij voor basale zorg uren bellen en formulieren invullen en dan ook nog zonder resultaat? Dit is het antwoord van minister Bruins voor medische zorg mede namens zijn collega's Hugo de Jonge (minister van VWS) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van VWS).
Lees verder

Sollicitatie
Alle terechte aandacht voor teamwork en multidisciplinaire behandeling ten spijt, blijft de dokter voor de overgrote meerderheid van patiënten dé centrale spil van de medische zorg.
Lees verder

Huisartsen vrezen hoofdbehandelaarschap bij onvrijwillige zorg
Huisartsen moeten geen hoofdbehandelaar worden van mensen die thuis onvrijwillige zorg krijgen. Voor die zorg zijn huisartsen niet toegerust. Dat stellen de Landelijke Huisartsen Vereniging en brancheorganisatie InEen die daarover een brief aan de Eerste Kamer hebben geschreven.
Lees verder

Regeldruk te lijf
De eerste honderd dagen van de bewindspersonen van VWS zitten er nog niet op of ze zorgen in ieder geval voor een primeur. Nooit eerder reageerde een minister op een open brief die in Medisch Contact verscheen.
Lees verder