De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 20 januari 2018

Jeroen Bosch Ziekenhuis: Maak kennis met het Hart&Vaatcafé

Maak kennis met het Hart&Vaatcafé
Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je hartaandoening, hoe fijner. Maar hoe doe je dat? Mensen met een hartaandoening, hun familie en zorgverleners zijn tijdens de Hart&Vaatcafé's van harte welkom om informatie te krijgen én hun ervaringen te delen. Want wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven kunt omgaan met je ziekte dan iemand die in hetzelfde schuitje zit? 
Lees verder

Nieuw: JBZ Chatapp voor zwangeren

Zwangeren hebben niet altijd vragen op moment dat het JBZ bereikbaar is. Ook buiten werktijden kunnen zwangeren vragen hebben. Het JBZ wil graag dat de patiënten snel antwoord krijgen op een vraag, via het middel dat ze zelf het fijnst vinden. Daarom start het JBZ nu een experiment met de JBZ Chat. De JBZ Chat wordt eerst getest bij de groep zwangeren van het JBZ. Maar ook zwangeren die niet bij het JBZ onder behandeling zijn mogen hun vragen stellen.

Lees verder

Wijzigingen Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij de start van het nieuwe jaar is mede op voordracht van de Cliëntenraad toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis mevrouw drs. S.M. (Sandra) Mulder. Zij volgt hiermee mevrouw Mariet Paes op wiens maximale zittingstermijn is verstreken. Binnen de Raad van Toezicht treedt zij toe tot de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn blij met haar toetreding.

Lees verder