De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 12 januari 2018

GGZ NL: Verwey-Jonker Intituut zoekt oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie

Verwey-Jonker Intituut zoekt oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie
Het Verwey-Jonker Instituut zoekt oud-cliënten of familieleden van mensen die voor een korte of lange periode tussen 1945-2015 in instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) verbleven. Het instituut doet onderzoek in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg (Commissie de Winter). Het deelonderzoek waarvoor nu mensen gezocht worden, richt zich in het bijzonder op gevallen van geweld in de intramurale jeugd-GGZ. De onderzoekers willen weten wat er vroeger gebeurd is in KJP-instellingen, tehuizen of klinieken. Denk aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie, en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. Ze willen ook weten hoe het geweld heeft...
Lees verder