De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 23 januari 2018

GGZ NL: Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg

Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg
De positie van patiƫnten die te maken krijgen met gedwongen zorg wordt sterk verbeterd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van drie nieuwe wetten die gedwongen zorg regelen. GGZ Nederland is blij met de nieuwe wetten, die beter aansluiten bij de huidige praktijk van zorgverlening. Uitgangspunt is behandeling en niet gedwongen opname. De nieuwe wetten bieden ook mogelijkheden voor gedwongen behandeling in de thuissituatie. Patiƫnten krijgen meer inspraak en familie en naasten worden meer betrokken bij de behandeling. De Wet verplichte ggz (Wvggz) wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. De Wet forensische zorg (Wfz)...
Lees verder