De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 19 januari 2018

GGZ: Faillissement Virenze betekent ontslag voor ongeveer 200 werknemers

Faillissement Virenze betekent ontslag voor ongeveer 200 werknemers
De twee instellingen die de zorg en de gebouwen van het failliete Virenze hebben overgenomen, Parnassia en MET ggz geven ongeveer 255 van de 465 Virenze-werknemers een nieuw contract. Circa 200 personeelsleden van Virenze kunnen niet bij de nieuwe eigenaren terecht en verliezen dus hun baan door de ondergang van de grote zorginstelling uit Gronsveld. Dat heeft curator Dominique Roomberg bevestigd, schrijft de Limburger. Hij houdt wel een slag om de arm. Wellicht kan in tweede instantie nog een...
Lees verder

Alternatieve (of complementaire) zorg moet in GGZ bespreekbaar zijn
Een substantieel deel van de personen met psychische stoornissen zoekt een behandeling in het alternatieve circuit. Zij ontvangen deze behandelingen vaak naast de reguliere zorg waar zij tevreden over zijn. De term complementaire zorg dekt de lading dan ook beter dan alternatieve zorg. Onderzoekers pleiten er voor dat patiënten het gesprek met hun arts moeten kunnen aangaan over de mogelijke alternatieve zorg die zij gebruiken naast de reguliere zorg. Dit om de positieve én negatieve...
Lees verder

Eerste Kamer debatteert over drie wetten rond gedwongen zorg
Gisteren en eergisteren (15 en 16 januari) behandelde de Eerste Kamer drie wetten rond gedwongen zorg: de wet forensische zorg, de wet verpllichte GGZ en de wet zorg en dwang. De wetten, die tussen 2012 en 2017 al in de Tweede Kamer zijn aangenomen, worden nu, vanwege samenhang, gezamenlijk door de Senaat bekeken. Het kabinet wil de wet rond forensische zorg per 2019 van kracht laten worden, en de andere twee wetten per 2020.In december kondigde De Jonge aan dat hij al een wijziging op de...
Lees verder

Nederland nog niet klaar met participatie van mensen met psychische problemen, aldus Mental Health Europe
Nederland heeft in de basis een goed systeem voor geestelijke gezondheidszorg. Maar de noodzakelijke ontwikkeling om zorg in de wijk echt vorm te geven, blijft achter. Dat schrijft GGZ-Nederland, dat zich daarbij baseert op onderzoek van de Europese koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid, Mental Health Europe. Het onderzoek behelste de uitsluiting van mensen als gevolg van klinische, gedwongen of ambulante ggz.Mental Health Europe signaleert in haar rapport Mapping and Understanding...
Lees verder

Niet privacy, maar onwetendheid bij betrokken partijen is probleem bij huurders met psychische problemen
Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes. 'Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren', vindt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. 'Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik...
Lees verder

Nieuw onderzoek ziet agressief gedrag als (zeldzame) bijwerking van antidepressiva
De vraag of antidepressiva kunnen leiden tot agressief gedrag of zelfs moord levert al jaren een stevig debat op onder deskundigen. Dat blijkt ook uit de Britse documentaire 'Recept voor moord?' die ZEMBLA vandaag uitzendt. In deze reconstructie van de 'Batman-moorden' staat de vraag centraal of anti-depressiepillen een rol hebben gespeeld bij de daad van student James Holmes. Holmes richt in 2012 een bloedbad aan in een bioscoop tijdens een Batman film. Hij vermoordt twaalf mensen en verwondt...
Lees verder

Wachtlijst beschermd wonen in Midden Holland teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen
Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen.'Gewoon thuis' heet de Goudse aanpak. Margo Hondebrink, gebiedsmanager bij Kwintes en Judith Willemen, projectleider bij de gemeente Gouda vertellen er uitgebreid over in een dubbelinterview. De kern is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid wonen in...
Lees verder

SMARD-app kan bijdragen aan voorkomen van terugval depressie
De applicatie SMARD moet in de toekomst voorkomen dat mensen die depressief zijn geweest een terugval krijgen. Een groot probleem, want bij de meerderheid keert de depressie terug. Goed nieuws dus voor ruim een half miljoen mensen die in Nederland aan een depressie lijden of ooit hebben gehad.SmartPhone Monitoring Against Recurrence of Depression (SMARD) is een mobiele technologie die 24/7 de omgeving van de patiënt scant en kleine veranderingen registreert in individueel gedrag en sociale...
Lees verder

Inspectie vindt dat jeugdgezondheidszorg zich pro-actiever mag opstellen
In 2016 en 2017 voerde de inspectie onderzoek uit bij alle jeugdgezondheidsorganisaties. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste jeugdgezondheidsorganisaties verantwoorde zorg leveren en voldoende zicht hebben op de kwaliteit.KanttekeningenDit resultaat geeft de inspectie het vertrouwen dat de jeugdgezondheidszorg op de goede weg is. De inspectie plaatst wel enkele kritische kanttekeningen. Dit zijn de belangrijkste:* Nog lang niet overal heeft de JGZ de beoogde positie in het sociaal domein.*...
Lees verder