De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 8 januari 2018

ActiZ: Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling

Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling
Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomstige bekostiging van extramurale behandeling binnen de Zorgverzekeringswet.
Lees verder

Samenwerken aan participatie
Op donderdag 8 februari 2018 organiseren brancheorganisaties ActiZ (ouderenzorg) en VGN (gehandicaptenzorg) een informatie- en netwerkbijeenkomst over de inzet van mensen met een beperking in de zorg (Participatiewet).
Lees verder