De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 5 december 2017

VGN: Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording

Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording
Voor verslagjaar 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen binnen de Jaarverantwoording Zorg. Het gaat om de volgende wijzigingen: • vereenvoudigde verantwoording beschikbaar voor kleine zorgaanbieders; • de beperkte verantwoording vervalt; • het apart aanleveren van de WNT-gegevens in DigiMV vervalt; • het maatschappelijk verslag (bestuursverslag) voor jeugdhulpverleners vervalt; • het totaal aantal vragen in de jaarverantwoording is verminderd en de vraagstelling is verbeterd.
Lees verder

Arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg onder druk
De huidige arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg is zorgwekkend, aldus de VGN in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze brief is het AO van donderdag 7 december waarin de Kamerleden met minister De Jonge spreken over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De VGN vindt dat er een specifieke arbeidsmarktaanpak voor de gehandicaptenzorg moet komen. Een tekort aan goed gekwalificeerd personeel betekent een groot risico op verschraling van de kwaliteit van leven voor mensen met een...
Lees verder

Website VGN woensdag niet bereikbaar
De VGN krijgt donderdag een nieuwe website. Woensdag is de website daardoor niet bereikbaar.
Lees verder