De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 6 december 2017

Philips koopt zorgdatabedrijf Forcare

SKIPR
Philips koopt zorgdatabedrijf Forcare
Philips blijft kraaltjes rijgen op ICT-gebied, ditmaal met een overname in eigen land. Het zorgtechnologieconcern meldde dinsdag dat het Forcare heeft overgenomen, een bedrijf dat software levert die...
Lees verder

Fusie ZorgBreed en Aafje is definitief
Aafje en ZorgBreed gaan per 1 januari 2018 fuseren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben toestemming gegeven voor de fusie. Ook de OR'en en...
Lees verder

NZa: 'Rechtmatigheid pgb-uitgaven onduidelijk'
De zorgkantoren hebben nog steeds onvoldoende mogelijkheden om de uitgaven aan het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg te controleren. Hierdoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)...
Lees verder

'Gezonde voeding heeft positief effect op MS-patiënt'
Het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van...
Lees verder

Nieuwe abortuskliniek Roermond op verzoek VWS eerder open
Gynaikon, een nieuwe abortuskliniek in Roermond, heeft dinsdag de deuren geopend. De kliniek zou eigenlijk pas op 2 januari 2018 opengaan, maar op verzoek van het ministerie van VWS gebeurt dit nu...
Lees verder

Nieuwe bekostiging huisartsenzorg blijft mistig
De waarheid is geen kwestie van vraag en aanbod. Aan deze uitspraak (Loesje kalender, 3 oktober 2017) moest ik denken toen ik de Volkskrant groot zag uitpakken met een artikel over een nieuwe...
Lees verder

De computer als slimme assistent voor de arts
Hoewel veel artsen de meeste voldoening halen uit 'werken met mensen', moeten zij ook veel 'werken met computers'.
Lees verder

'Aanpassing richtlijn trombosebeen levert miljoenbesparing op'
De helft van de patiënten die een steunkous dragen om complicaties van een trombosebeen te voorkomen, draagt deze kous anderhalf jaar langer dan nodig is. Een kortere draagduur levert naast...
Lees verder

Fimke Wiersma benoemd tot manager Havenpolikliniek
Fimke Wiersma is de nieuwe manager van de Havenpolikliniek. De bestuurders van de samenwerkende ziekenhuizen in de Havenpolikliniek hebben haar in deze nieuwe functie benoemd.
Lees verder

'Vermijd overbodige controles in de zorg'
Een belangrijk onderdeel van de aanpak van administratieve lasten in de zorg is het vermijden van overbodige controles en daarmee samenhangende kosten. Onder meer de ontwikkeling van horizontaal...
Lees verder

Jeroen Bosch Ziekenhuis wil farmaceutisch dienstverlener overnemen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil coöperatie ZANOB overnemen. De organisaties hebben op 29 november de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.
Lees verder

Ruurd Jan Roorda stapt op als bestuurslid Tergooi
Ruurd Jan Roorda legt per 1 mei 2018 zijn functie neer als lid van de raad van bestuur van het Tergooi Ziekenhuis. De bestuurder heeft besloten "een ander vervolg aan zijn arbeidscarrière te geven".
Lees verder

Treant sluit kraamafdeling Emmen wegens tekort aan kinderartsen
Op de kraam- en kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis in Emmen van de Treant Zorggroep is sprake van een tekort aan kinderartsen. Het ziekenhuis heeft daarom besloten deze afdelingen vanaf 11...
Lees verder

Faillissement treft revalidatie-instelling Ciran
Meerdere aan revalidatie-instelling Ciran verbonden besloten vennootschappen (BV's) zijn failliet verklaard door de rechtbank Limburg, waardoor feitelijk Ciran failliet is. Dit is volgens de...
Lees verder

Guido van de Logt treedt aan als CFO van Careyn
De raad van toezicht van Careyn heeft Guido van de Logt per 1 februari 2018 benoemd als CFO. Hij zal samen met Marco Meerdink (CEO) de raad van bestuur van de organisatie vormen.
Lees verder

Voorzitter raad van toezicht Warande vertrekt
Maja Sanders stapt op als voorzitter van de raad van toezicht van stichting Warande, een organisatie voor zorg aan senioren. Blijkens een persverklaring zet Sanders de stap "om persoonlijke redenen".
Lees verder

St Jansdal krijgt prestigieus digitaal keurmerk
Ziekenhuis St Jansdal heeft de HIMSS EMRAM 7 Award ontvangen. Het ziekenhuis in Harderwijk is pas het vijfde ziekenhuis in Europa dat dit keurmerk voor de hoogste staat van digitale volwassenheid...
Lees verder

De toekomst van de zorg tastbaar maken
Rollators die bodemmetingen doen, hulparmen voor een fysiotherapeut, de schoonmaakdrone die de thuiszorgmedewerker ontlast: ik sta er tussen in en ben aangenaam verrast. Ik bevind me op een reizende...
Lees verder

Wat we kunnen leren van Hendrik Groen
Je hebt 'm vast wel gezien, die nieuwe serie bij Omroep Max over het leven van Hendrik Groen in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. Het is een populaire serie aan het worden, uitzending 1 trok...
Lees verder

Ggz vraagt geld om continuïteit van zorg te waarborgen
Tien tot vijftien procent meer budget voor opleiding en verlaging van de werkdruk, dat is wat GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid en P3NL in...
Lees verder