De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 5 december 2017

NZa: Rechtmatigheid van pgb-uitgaven in 2016 is onduidelijk

 
NZa: Rechtmatigheid van pgb-uitgaven in 2016 is onduidelijk
5 december 2017 -  De zorgkantoren hebben onvoldoende mogelijkheden om de uitgaven aan het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg te controleren. Net als voor 2015 kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom in haar Samenvattend rapport over de Wlz ook voor 2016 niet vaststellen of de uitgaven die in totaal € 1,6 miljard bedragen, rechtmatig zijn.
Lees verder