De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 6 december 2017

NVH: Vergoeding voor zorg op afstand

Vergoeding voor zorg op afstand
Vergoeding voor zorg op afstand Vanaf 1 januari 2018 is het e-consult gelijkgesteld aan het face-to-face contact tussen patiënt en medisch specialist. Hier gelden wel voorwaarden voor met betrekking tot zorginhoud, tijd, verslag-legging en 1x face-to-face contact in het initiële subtraject. Wat betekent dit voor de praktijk? Lees dit in de bijlage Bijlagen:  Vergoeding voor zorg op afstand.pdf
Lees verder

Richtlijn Rectumprolaps gepubliceerd
Richtlijn Rectumprolaps gepubliceerd Vanaf heden is de richtlijn Rectumprolaps in te zien via de richtlijnendatabase. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVvH met medewerking van de NVMDL, NVvR, NVU, NVOG, NVFB en de patiëntenvereniging.
Lees verder

Q&A voor registratie Zorg op afstand
Q&A voor registratie Zorg op afstand Veel gestelde vragen registratie e-consult Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consulten) op dezelfde wijze geregi-streerd én geteld kunnen worden als een fysiek, 'face to face' herhaalpolikliniekbezoek. Bijlagen:  Veelgestelde vragen registratie econsulten 2018.pdf
Lees verder

Inschrijving CASH 1.1 (8/9 jan 2018) geopend
Inschrijving CASH 1.1 (8/9 jan 2018) geopend
Lees verder