De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zondag 3 december 2017

NTvG: Lage rugpijn: niet leren behandelen, maar begrijpen

Lage rugpijn: niet leren behandelen, maar begrijpen
Huisartsen zien elke week nieuwe patiënten met rugpijn. Bij 95% van de patiënten met acute lagerugpijn kan geen specifieke oorzaak worden gevonden en wordt gesproken over aspecifieke...
Lees verder

Een vrouw met in- en expiratoir piepende ademhaling
CasusWij zagen een 42-jarige vrouw op de Eerste Hulp wegens een exacerbatie van astma. Bij lichamelijk onderzoek vielen een fors piepend verlengd expirium én een inspiratoire stridor op. De...
Lees verder

Heterogeniteit van delirium is niet te vangen met simpel screeningsinstrument
Delirium is een veelvoorkomend klinisch syndroom dat grote gevolgen kan hebben voor de patiënt, maar vaak wordt gemist.1,2 Wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de diagnostiek van...
Lees verder

Lachgasgeïnduceerde polyneuropathie
Dames en Heren,Lachgas (N2O) wordt steeds vaker door jongeren gebruikt als partydrug, om een kortdurend eufoor effect (lachkick) te bereiken. Zij beschouwen het als een relatief...
Lees verder

Toetsing van artsen met een buitenlands diploma
Artsen met een buitenlands diploma die in Nederland hun beroep willen uitoefenen moeten een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen bij het CIBG, de Dienst voor Registers die in opdracht...
Lees verder

Patiënten en dokters maken samen een onderzoeksagenda
Medisch wetenschappelijk onderzoek zou zorgverleners en patiënten moeten helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen in de spreekkamer. Het overgrote deel van het medische onderzoek...
Lees verder

Postoperatief delirium herkennen bij ouderen*
Delirium is een acute verstoring van aandacht met additionele cognitieve problemen en meestal een fluctuerend beloop. De incidentie van delirium is hoog, vooral onder postoperatieve...
Lees verder

Een man met kortademigheid na niertransplantatie
CasusEen 62-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Longziekten vanwege progressieve dyspneu. Hij had 17 jaar eerder een niertransplantatie ondergaan vanwege nierinsufficiëntie bij IgA...
Lees verder

Van statusvoering naar wetenschappelijk onderzoek
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is vandaag de dag niet alleen divers van aard – het omvat zowel observationele als experimentele studies – het wordt ook door steeds meer verschillende...
Lees verder

Een vrouw met blaasjes op de huid en dyspneu
CasusEen 36-jarige vrouw die tot haar 32e in Hongkong had gewoond, werd verwezen naar de SEH wegens progressieve dyspneu sinds 1 dag. Ze was thuis behandeld voor jeukend exantheem dat al 3...
Lees verder

Actuele dilemma's rond de transmissie van hepatitis E-virus
Dames en Heren,Deze zomer waarschuwde het RIVM patiënten die een hematopoëtische stamcel- of orgaantransplantatie hadden ondergaan voor het risico op besmetting met hepatitis E door het...
Lees verder

Zinvol handelen in de orthopedie en traumatologie
Het lijkt wel alsof behandelingen in de orthopedie minder goede resultaten hebben dan we dachten wanneer ze eenmaal aan hoogwaardig onderzoek zijn onderworpen. Zo blijken operaties aan een...
Lees verder

Polymyalgia rheumatica
Een 72-jarige vrouw wordt verwezen naar de reumatoloog wegens spierpijn bij een bezinking (BSE) van 18 mm/1e h en een CRP-waarde van 6 mg/l. De pijn is sinds 7 weken vooral 's ochtends...
Lees verder

Antidepressivagebruik tijdens zwangerschap: vaker psychiatrische stoornis bij kind
Waarom dit onderzoek?Van alle zwangeren in Nederland neemt 2-3% een SSRI, en ook andere antidepressiva worden gebruikt. Er is iets bekend over de kortetermijneffecten bij de foetus en...
Lees verder

Afscheid van een geheel verbouwd Bommelstein
Tien jaar geleden was het NTvG nog een klassiek gesloten burcht, een soort Bommelstein waar het goed toeven was, maar waaraan de veranderende wereld bijna ongemerkt voorbij was gegaan. Bij...
Lees verder

Minder pijn bij mammogram met minder druk
Minder druk op de borst bij digitale 3D-mammografie leidt tot minder pijn, zonder dat de kwaliteit van de beelden achteruit gaat. Dat blijkt uit onderzoek van Emory University (VS) en het...
Lees verder

Bij verbloeding stollingsstimulator snel toedienen
Hoe sneller mensen met een groot bloedverlies een antifibrinolyticum krijgen, des te groter de kans dat de bloeding stelpt en dat de patiënt blijft leven. Een Londense onderzoeksgroep...
Lees verder

Slechts 2% ziekenhuisindicatoren meet uitkomst
In de periode 2014-2016 is het aantal kwaliteitsindicatoren in ziekenhuizen met 14% toegenomen. En slechts 2% van alle 1551 indicatoren is uitkomstindicator. Dat schrijven Wouter van Dijk...
Lees verder

Trauma verhoogt risico op psychotische belevingen
Traumatische ervaringen geven een verhoogd risico op psychotische symptomen, ook na correctie voor psychiatrische comorbiditeit. Dit geldt echter niet voor alle soorten trauma. Verkrachting...
Lees verder

Brein zweeft omhoog in schedel na ruimtereis
Wanneer astronauten na een lange ruimtevlucht weer op de aarde terugkeren, is hun brein een stukje omhoog geschoven. Dit concluderen Donna Roberts en collega's in hun door de NASA...
Lees verder

Borstvoeding in een multi-etnische populatie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om zuigelingen tot 6 maanden volledige borstvoeding te geven, omdat de morbiditeit en mortaliteit bij borstgevoede kinderen lager zijn. Er...
Lees verder

Nederlandse moeder hoeft zich niet schuldig te voelen als zij flesvoeding geeft
Moedermelk is de natuurlijkste voeding voor de pasgeborene, daarover bestaat geen twijfel. In Nederland krijgt 90% van de à terme geboren kinderen in de eerste levensweek borstvoeding. Na 3...
Lees verder

Slechte gezondheid, minder werk
Mannen en vrouwen met een slechte gezondheid werken minder, en verdienen minder geld als ze wel werken. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een...
Lees verder