De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 8 december 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissiebrief betreft verzoek om stand van zaken brief dossier Kwaliteitszorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het dossier Kwaliteitszorg.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gedragsinterventie voor jongeren die zich misdragen hebben op het voetbalveld
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over gedragsinterventie voor jongeren die zich misdragen hebben op het voetbalveld.
Lees verder

Commissiebrief over dossiers medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op dossiers over medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg.
Lees verder

Kamerbrief over Stand van zaken brief begroting 2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over de stand van zaken van moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van Kamerlid Ellemeet (GL) over het bericht 'Personeelstekort in de zorg is in een jaar tijd bijna verdubbeld'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen overhet bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Consumentenbond bezorgd over groot aantal 'kloonpolissen''
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerlid De Vries (VVD) over het bericht 'Consumentenbond bezorgd over groot aantal 'kloonpolissen''.
Lees verder

Adviesbrief RIVM deskundigenberaad azolenresistente Aspergillus fumigatus
Adviesbrief van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over onderzoek naar azolenresistente Aspergillus fumigatus. Dit is een schimmelsoort die longinfecties kan veroorzaken bij ernstig zieke mensen met een verzwakt immuunsysteem.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding RIVM Themaverkenningen VTV-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het uitbrengen van de Themaverkenningen Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM.
Lees verder

Kamerbrief over medisch-ethische vraagstukken
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het terrein van de medische ethiek, onder andere over de onderwerpen euthanasie en abortus.
Lees verder