De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 6 december 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over minimumprijs voor alcohol in Schotland
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht 'Schotland voert minimumprijs voor alcohol in'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het jaarrapport 'Studeren met een functiebeperking 2017'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de leden Van der Molen en Kuik (beiden CDA) over het jaarrapport 'Studeren met een functiebeperking 2017'.
Lees verder

Kamerbrief over 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017
Minister De Jong (VWS) informeert de Tweede Kamer over het 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017 van de NZa inzake de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport 'Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het rapport 'Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op 2e aanwijzing voor Stichting Careyn
Minister De Jonge (VWS) reageert op de 2e aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting op 7 november 2017 heeft gegeven aan Stichting Careyn. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Kamerbrief met aanvullende informatie over wijziging VWS-begroting 2018
Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer nadere informatie over de verwerking van de aanvullende middelen voor de zorg uit het regeerakkoord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GroenLinks) over de Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat duizenden kwetsbare patiƫnten slechtziend zullen worden door onverantwoorde bezuiniging van zorgverzekeraars
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat duizenden kwetsbare patiƫnten slechtziend zullen worden door onverantwoorde bezuiniging van zorgverzekeraars.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het promoten van onbeperkt zonnen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het promoten van onbeperkt zonnen.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken fipronil in eieren en Commissie Sorgdrager
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) sturen een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft fibronil in eieren en Commissie Sorgdrager.
Lees verder