De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

donderdag 7 december 2017

Gezondheidsraad: Rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaataandoeningen

Rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaataandoeningen

De vaste Commissie Rijgeschiktheid adviseert de regels voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen aan te passen.

Lees verder

Werken met 1,2-dibroomethaan en het risico op kanker
1,2-dibroomethaan

De stof 1,2-dibroomethaan is kankerverwekkend.

Lees verder

Openbaar conceptrapport over fenytoïne
Structuurformule

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van fenytoïne.

Lees verder