De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 4 december 2017

Aangepast advies voor gebruik Zinbryta bij MS patiënten

Aangepast advies voor gebruik Zinbryta bij MS patiënten
Het gebruik van Zinbryta (daclizumab) tegen multiple sclerose (MS) kan onvoorspelbare, ernstige en levensbedreigende leverproblemen veroorzaken. Daarom wordt de indicatie van daclizumab ingeperkt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om daclizumab alleen te gebruiken bij een selecte patiëntengroep èn met strenge levercontrole. Artsen moeten per direct opnieuw overwegen...
Lees verder

Ongewijzigd advies voor gebruik antistollingsmiddel acenocoumarol
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nieuwe meldingen ontvangen van het Bijwerkingencentrum Lareb over het antistollingsmiddel acenocoumarol. In totaal is nu bij 25 patiënten na wisselen van acenocoumarol van Sandoz naar het middel van Centrafarm een afwijkende bloedstollingswaarde (INR-waarde) gemeten. Bloed stolt dan wat sneller of juist langzamer dan gebruikelijk.
Lees verder

Nieuws geneesmiddelenbewakings comité PRAC – november 2017
De PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) heeft het heronderzoek afgerond naar haar eerdere herbeoordeling van paracetamol met gereguleerde afgifte. Daarnaast is de PRAC 2 nieuwe herbeoordelingen gestart, voor Esmya en voor Xofigo.
Lees verder