De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

Zorginstituut NL: Vaccineer risicogroepen onder kinderen tegen rotavirus

Vaccineer risicogroepen onder kinderen tegen rotavirus
De Gezondheidsraad en het Zorginstituut adviseren de minister van VWS om alleen kinderen met een risicofactor te vaccineren tegen het rotavirus. Beide organisaties hebben vanuit hun eigen taak een advies opgesteld. Het is ook een optie om alle kinderen tegen het rotavirus te vaccineren. In dat geval zou de vaccinatie ondergebracht moeten worden in het Rijksvaccinatieprogramma. In een gezamenlijke notitie leggen de organisaties de minister voor welke gevolgen deze keuze heeft voor de financiering van de vaccinaties.
Lees verder

Blockchain kan de wereld van de zorg op z'n kop zetten
Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft het eerste juridische certificaat ontvangen voor een blockchain oplossing in de zorg. Dit certificaat gisteren werd uitgereikt door advocatenkantoor Pels Rijcken, die deze blockchain juridisch heeft getoetst. De gecertificeerde blockchaintoepassing Mijn Zorg Log is in opdracht van Zorginstituut Nederland ontwikkeld door de Nederlandse blockchainspecialist Ledger Leopard. De eerste werkende en juridisch gecertificeerde blockchaintoepassing in de zorg is een feit.
Lees verder

Zorg in de laatste levensfase vraagt duidelijker behandelperspectief
Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om zijn of haar persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen. Op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop moet de zorgbehoefte bovendien opnieuw verkend worden, zodat zorg met een gepast behandelperspectief ingezet wordt. In het Verbetersignalement 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker' geeft het Zorginstituut de resultaten weer van het onderzoek naar zorg voor deze patiënten.
Lees verder

GGZ-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website
Vrijwel alle GGZ-aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin staat welke zorg zij aanbieden en hoe die georganiseerd is. Zij hebben dat ook op hun website gepubliceerd, zodat mensen kunnen zien voor welke zorg zij bij de aanbieder terecht kunnen. Dat blijkt na een gezamenlijke controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland.
Lees verder

ACP vergadert over de monitor weesgeneesmiddelen en het sluisgeneesmiddel Darzalex®
De 'monitor weesgeneesmiddelen' en het 'pakketadvies over het sluisgeneesmiddel Daratumumab (Darzalex®)' worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 27 oktober.
Lees verder

Zorginstituut wil eenvoudiger systeem voor goede Wlz zorg
Het Zorginstituut adviseert om voor de meest kwetsbare cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) alle behandelingen en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz te vergoeden. Alle cliënten die in een instelling verblijven, of in een vergelijkbare situatie zitten, horen dezelfde Wlz-zorg te krijgen. Vergoeding vanuit één wet geeft de beste mogelijkheden om deze kwetsbare groep cliënten de zorg te kunnen bieden die nodig is. Het advies 'Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz' is door de staatssecretaris van VWS via een brief aangeboden aan de Tweede Kamer. De besluitvorming over dit pakketadvies laat de staatssecretaris over aan het volgende kabinet.
Lees verder

Mijn Zorg Log wint award voor beste ICT-project van het jaar
ICT-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland vandaag verkozen tot beste ICT-project van het jaar in de zorg. De vakjury van de Computable Awards 2017 riep de blockchainoplossing uit tot winnaar. Dit op basis van het oordeel van de juryleden zelf en de stem van het grote publiek. Beide onderdelen telden even zwaar mee. In totaal waren 5 projecten genomineerd.
Lees verder