De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

Zorginstituut NL: Patiënt staat centraal bij nieuwe afspraken over goede hulpmiddelenzorg

Patiënt staat centraal bij nieuwe afspraken over goede hulpmiddelenzorg
In het Register van Zorginstituut Nederland zijn het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en 3 aparte modules voor hulpmiddelenzorg bij stoma, continentie en diabetes opgenomen. Kern hierbij is dat het hulpmiddel past bij de behoeften van de patiënt en doelmatig is. Zo zal iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften hebben dan iemand die minder actief is. Naast de fysieke beperking moet ook rekening gehouden worden met iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven. Het perspectief van de patiënt staat hiermee centraal.
Lees verder

Zorginstituut publiceert nieuw overzicht met verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen
De website Horizonscan Geneesmiddelen laat vanaf 1 september in één overzicht zien welke innovatieve geneesmiddelen binnen nu en 2 jaar op de markt komen of bij welke bestaande geneesmiddelen indicatie-uitbreidingen worden verwacht. Het overzicht biedt naast een overzicht van de geneesmiddelen, ook een indruk van het verwachte gebruik (volume en aantal patiënten) en de geraamde kosten. De 'scan' is samengesteld met input van onder andere medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.
Lees verder

Aanvragen subsidie anonieme e-mental health 2018
Subsidieaanvragen voor anonieme e-mental health-behandelingen kunnen vanaf vandaag tot en met 29 september 2017 worden ingediend. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar voor 2018, voor organisaties voor GGZ-zorg en verslavingszorg. De regeling wordt sinds januari van dit jaar uitgevoerd door het Zorginstituut.
Lees verder

Zorgclustermodel GGZ op agenda ACP 15 september
De 'Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw' komt aan de orde in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 15 september.
Lees verder

Zorginstituut geeft gedetailleerd inzicht in afwegingen bij toelating zorg tot basispakket
Hoe komt een advies over de samenstelling van het basispakket tot stand? En welke afwegingen spelen daarbij een rol? Met de publicatie van het rapport 'Pakketadvies in de praktijk – wikken en wegen voor een rechtvaardig pakket' doet het Zorginstituut gedetailleerd uit de doeken hoe zo'n advies vorm krijgt.
Lees verder

Verpleeghuizen helder over kwaliteit en veiligheid
Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben gegevens aangeleverd over de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het gaat om kwaliteitsinformatie van bijna 1900 locaties. Deze informatie is te vinden op de website KiesBeter.nl . Hiermee zet de sector een belangrijke nieuwe stap naar goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.
Lees verder

Nieuw programma stimuleert samen beslissen over de behandeling
Stel je voor: je bent een patiënt en wilt nakijken waar je met jouw aandoening, in jouw specifieke geval, met jouw wensen en verwachtingen het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, bepaalt naar welke spreekkamer je wilt en voert daar samen met je behandelaar een gesprek over de beste behandeling in jouw situatie. Zo kun je samen beslissen over jouw gezondheid. Over 5 jaar moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de landelijke 'ziektelast' bepalen.
Lees verder