De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 4 november 2017

Zorginstituut NL: Intra-arteriële behandeling (IAT) van acuut herseninfarct in basispakket

Intra-arteriële behandeling (IAT) van acuut herseninfarct in basispakket
Intra-arteriële behandeling (IAT) van een acuut herseninfarct (CVA) behoort vanaf 1 januari 2017 tot het basispakket. Het gaat om een relatief nieuwe behandeling om het stolsel dat het hersenvat afsluit te verwijderen. Een klein deel van de patiënten met een CVA komt voor deze complexe behandeling in aanmerking.
Lees verder

Hulpmiddelenzorg diabetes vastgesteld
De betrokken partijen hebben de module diabetes hulpmiddelen/'consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting' vastgesteld. De module is de eerste in een reeks. Binnenkort volgen een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en modules voor stoma- en continentiehulpmiddelenzorg. Het Kwaliteitskader vormt de kapstok voor specifieke categorieën hulpmiddelen, zoals de 3 modules. De vaststelling betekent dat de standaard wordt opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut.
Lees verder

Real Time Continue Glucose Monitoring voor meer diabetespatiënten in basispakket
2 groepen diabetespatiënten kunnen voortaan ook gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Hiermee is het mogelijk om continu de bloedsuikerwaarden te meten. RTCGM valt voortaan onder het basispakket voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën (lage/schommelende bloedsuikerspiegel). Voor een aantal andere specifieke diabetesgroepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.
Lees verder

Zorginstituut draagt innovatieve aanpak over aan HEAD
"Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen. Bij HEAD is deze veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over, zodat dit zal worden opgepakt dóór en vóór de leden", aldus Tiana van Grinsven, bestuurder van het Zorginstituut. Zij overhandigde symbolisch een rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven, de zojuist herkozen voorzitter van HEAD, de vereniging voor financials in de zorg.
Lees verder

Autologe vettransplantatie (lipofilling) voor meer aandoeningen in basispakket
De behandeling met autologe vettransplantatie – AFT of lipofilling - kan onder voorwaarden deel uitmaken van het basispakket bij defecten aan het hoofd- en/of halsgebied, HIV-geassocieerde lipoatrofie (vetverlies in onder meer het gezicht) en fibrose (verlittekening). Dit staat in het standpunt over autologe vettransplantatie bij deze en andere indicaties, dat het Zorginstituut recent heeft vastgesteld.
Lees verder

Aanvragen subsidie weer mogelijk
Het is weer mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten rond 'Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen'. Dat is het thema van dit jaar van de Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.
Lees verder

Zorginstituut: onderhandel over prijs eculizumab bij PNH
Omdat handhaving van eculizumab bij de ziekte paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) in het basispakket bij de huidige prijsstelling onvermijdelijk leidt tot verdringing van andere goede zorg, adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om over de prijs van het middel te onderhandelen. De verhouding tussen de kosten en effecten van eculizumab bij PNH is zeer ongunstig. Een analyse van het Zorginstituut laat zien dat een gewonnen levensjaar van goede kwaliteit (QALY) in de orde van grootte van 700 á 850 duizend euro kan liggen.
Lees verder