De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: ZonMw feliciteert Marcel Levi: Nederlander van het jaar

ZonMw feliciteert Marcel Levi: Nederlander van het jaar
Marcel Levi, waarnemend voorzitter van ZonMw, is Elseviers Nederlander van het Jaar. Dat heeft het weekblad woensdag bekend gemaakt.
Lees verder

Innovatie door co-creatie
Dinsdag 7 maart organiseert ZonMw een bijeenkomst over publiek-private samenwerking (PPS) in Utrecht. De middag biedt een gevarieerd programma voor onderzoekers, bedrijven en gezondheidsfondsen.
Lees verder

Co-design maakt zorg beter en veiliger
Tal van technische innovaties kunnen de dagelijkse zorg beter en veiliger maken: een ampullenopener die snij-incidenten voorkomt, een zacht miniatuurspalkje voor veel te vroeg geboren baby's, houders voor kleine spuitjes sondevoeding. Verpleegkundig onderzoeker, docent en parttime verpleegkundige neonatologie Onno Helder ziet kansen en grijpt ze.
Lees verder

Sport en Bewegen door ontwikkelen
Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven om een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen te ontwikkelen en dit te integreren met het bestaande sportinnovatie programma. VWS stelt hiervoor 6 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 tot 2020.
Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn lanceert Canon Palliatieve Zorg
Vandaag op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, lanceerde Staatssecretaris Van Rijn de Canon Palliatieve Zorg. De Canon is een historisch overzicht over de palliatieve zorg in Nederland. Met dit overzicht krijgen studenten, zorgprofessionals, beleidsmakers en burgers inzicht in het palliatieve werk van vroeger naar nu.
Lees verder

Subsidieronde Werk(en) is gezond open!
Arbeidsorganisaties en kennisinstellingen kunnen vanaf vandaag samen een projectidee indienen bij het programma Werk(en) is gezond. Het streven van dit programma is om de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische positie te verbeteren. En deze doelgroep met een chronische aandoening te ondersteunen zodat ze aan het werk kunnen blijven. Hiervoor is 4 miljoen euro beschikbaar.
Lees verder

Programma Gender en Gezondheid in de Emancipatiemonitor
In de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal bureau voor statistiek (CBS) is dit jaar een hoofdstuk over de gezondheid van vrouwen opgenomen. Daarin wordt vooruitgeblikt op het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, dat half 2016 van start is gegaan.
Lees verder

Honorering in Europese en nationale subsidierondes over antibioticaresistentie
De afgelopen maand is bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd zijn binnen de 3e joint action van het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) en de 1e subsidieronde van het programma Antibiotica Resistentie (ABR) bekend gemaakt: 9 internationale consortia met Nederlandse inbreng en 10 nationale projecten.
Lees verder

Versterken van integrale hulp voor jongeren met psychische problemen
Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Daarom gaan in 7 regio's een academische werkplaats transformatie jeugd en een werkplaats sociaal domein sámen hun kennis en netwerken inzetten om de signalering, hulp en ondersteuning voor deze jongeren lokaal te verbeteren.
Lees verder