De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Wat hebben positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement gemeen?

Wat hebben positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement gemeen?
Het concept positieve gezondheid raakt steeds meer bekend en vindt steeds vaker een toepassing in de onderwijs-, preventie- en zorgpraktijk en het onderzoek. Op een invitational conference op 8 september 2016 reflecteerde het (praktijk)veld op positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement.
Lees verder

Meer aandacht voor effectonderzoek naar gezonde leefstijl
Dat is één van de conclusies die de werkgroep 'IBO Gezonde leefstijl' publiceert in haar eindrapport (het interdepartementaal beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl). De interdepartementale werkgroep stelt dat het belangrijk is dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid wordt vergroot. En dat de effecten niet alleen op gezondheid maar ook op bredere maatschappelijke effecten worden gemeten. Zo zijn de ministeries van OCW en VWS van plan om de effecten van de gezonde schoolaanpak te meten op gezondheid én onderwijsprestaties.
Lees verder

Evaluatie Jeugdwet gestart
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.
Lees verder

Inventarisatie voor vervolgfase programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018
Om de koers te bepalen voor de komende periode van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een inventarisatie laten uitvoeren naar de wensen en ervaringen van betrokkenen uit het veld. 
ZonMw heeft zich in de afgelopen jaren sterk ingezet om de richtlijnontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een stimulans te geven. Uitdagingen voor de komende jaren zijn het verder optimaliseren van het richtlijnontwikkeltraject voor nieuw te ontwikkelen richtlijnen en het vormgeven van het proces van richtlijnen die moeten worden herzien. Tezamen met het belang om te investeren in de implementatie en de borging van de richtlijnen zijn dit de prioriteiten waarmee ZonMw in samenwerking met het NCJ en het veld de tweede helft van het programma aan de slag zal gaan.
Lees verder

Vooraankondiging subsidieronde Gewoon Bijzonder - 'Jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein'
Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor 'klein-maar-fijn'-projecten. Deze projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. De subsidieronde hierover gaat naar verwachting 1 november 2016 open.
Lees verder

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2016 bekend
Innovatieve ideeën over hoe je met een sensorfiets sneller door een bocht kunt, over het aandrijven van een sportrolstoel, interactief buitenspeelgoed en een toolbox voor eerlijkere beoordeling bij ringenoefeningen, dat zijn de winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2016. Het Topteam Sport reikte deze door ZonMw gefinancierde prijs voor vernieuwende ideeën in de sport vandaag uit tijdens het Sportinnovator XL Event in Eindhoven.
Lees verder

Wat vinden docenten van kennispleinen?
Donderdag 22 september gaven ZonMw en Vilans samen een workshop over het gebruik van kennispleinen op het onderwijsfestival van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. Over het algemeen waren de aanwezigen verrast over de grote hoeveelheid informatie die op de Kennispleinen te vinden is. Ter plekke ontstonden concrete ideeën voor samenwerking en verbinding met de hogeschool.
Lees verder

Eerste subsidieoproep Werk(en) is gezond in aantocht
Vanaf medio december kunnen projectideeën worden ingediend voor onderzoek naar de bevordering van gezondheid op de werkplek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status. Basis van deze oproep is een inventarisatie van aandachtspunten voor onderzoek naar deze groep werkenden, met speciale aandacht voor mensen met een of meer chronische ziekten.
Lees verder

Gezocht: jgz-organisaties voor praktijktesten Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei
TNO is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van 3 nieuwe jgz-richtlijnen: Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei. TNO komt graag in contact met jgz-organisaties die deel willen nemen aan één van de praktijktesten.
Lees verder