De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Vluchtelingen aan het werk

Vluchtelingen aan het werk
In december 2016 starten 3 onderzoeken die zich richten op het aan het werken helpen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het verbeteren van hun gezondheid krijgt hierin bijzondere aandacht. De projecten ontvangen bijna 375.000 euro subsidie vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. De onderzoeken focussen op de verschillende aanpakken van gemeenten om de participatie van vergunninghouders te stimuleren.
Lees verder

Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Patiënt included innoveren
Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Tijdens het Innovatiecafé op 8 december laten we aan de hand van twee voorbeeldcases zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat.
Lees verder

Implementatielessen Actieplan eHealth
Met het Actieplan eHealth versnelt ZonMw de implementatie en daarmee het gebruik van e-health-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg. Het uitgangspunt hierbij is dat e-health een middel is ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg. Een knelpunt voor veel e-health toepassingen is de overgang van de pilot-fase naar implementatie en brede toepassing in de dagelijkse gezondheidszorg, waardoor bewezen succesvolle eHealth toepassingen 'op de plank' blijven liggen. In dit magazine leest u de implementatielessen die in de projecten uit het Actieplan eHealth zijn geleerd. De lessen zijn onderverdeeld in de hoofdstukken toepassing in de bedrijfsvoering, toepassing bij professionals en patiënten en toepassing bij zeldzame ziekten. Implementatie van eHealth door de patiënt/professional
Implementatie van eHealth bij zeldzame ziekten
Implementatie van eHealth in bedrijfsvoering
Lees verder

Lacunes en tegenstrijdigheden eerder aan het licht door thematische wetsevaluatie
Thematisch evalueren van wetten heeft duidelijk meerwaarde maar kent ook valkuilen. Dat blijkt uit het rapport 'Zelfevaluatie programma Thematische Wetsevaluatie: opbrengsten en gebruik'.
Lees verder

In Mediator 20 rubriek Afgeronde projecten
Wie krijgt dementie door vaatschade? Vaatschade is een veel voorkomende oorzaak van dementie. In dit programma, dat liep van april 2011 tot april 2016, onderzocht het onderzoeksteam of er op individueel niveau voorspeld kan worden wie de grootste kans heeft door vaatschade dement te worden en of er betere en gevoeligere manieren zijn om vaatschade in de hersenen die kan leiden tot dementie te meten
Lees verder

Programma Kwaliteit Kinderopvang in aantocht
Het ministerie van SZW heeft ZonMw de opdracht gegeven om een programma Kinderopvang te ontwikkelen. Doel van het programma is om een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. Het ministerie van SZW stelt hiervoor 2 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 t/m 2020.
Lees verder

ZonMw richt zich op de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
De kwetsbaarste groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Daarnaast hebben deze mensen vaak meerdere problemen op verschillende gebieden waardoor het voor hen lastig is om een gezonde leefstijl na te streven.
Lees verder

Waarom is onderzoek zo belangrijk voor de verpleegkundige praktijk?
Verpleegkundigen spelen een rol in veel aspecten van de zorg. Door het verpleegkundig handelen beter te onderbouwen, wordt de kwaliteit van zorg verder verbeterd. Anne Eskes wil onderzoek, onderwijs en praktijk optimaal combineren en neemt daarom deel aan het leiderschapsprogramma 'Leadership Mentoring in Nursing Research', dat met subsidie vanuit ZonMw is ontwikkeld.
Lees verder

'Beter-niet-doenlijst' met niet effectieve medische handelingen gepresenteerd
De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg.
Lees verder