De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Screeningsprotocol kindermishandeling verhoogt bewustzijn professionals

Screeningsprotocol kindermishandeling verhoogt bewustzijn professionals
Werken met een screeningsprotocol kindermishandeling op huisartsenposten laat de professionele uitvoering bij een vermoeden van kindermishandeling toenemen. Echter de SPUTOVAMO is niet inzetbaar als diagnostisch instrument. Dit concludeert Maartje Schouten in haar proefschrift 'Systematic screening for child abuse in out-of-hours primary care', waar zij donderdag 23 maart 2017 op promoveert.
Lees verder

Talentontwikkeling in de GGz
Binnen het Onderzoeksprogramma GGz hebben 2 praktijkfellows en 3 multidisciplinaire fellows een persoonsgebonden subsidie (fellowship) ontvangen voor onderzoek naar vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de GGz. Zij gaan aan de slag met nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën om de zorg aan cliënten te verbeteren, hun regiefunctie te versterken en/of kostenbeheersing te realiseren.
Lees verder

Mediator 22: Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief
Internationaal behoort Nederland met het bevolkingsonderzoek darmkanker tot de koplopers. Hoogleraar Evelien Dekker (AMC) is enthousiast over de resultaten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat er meer maatwerk nodig is bij de toepassing van de ontlastingstest, en een betere opsporing van poliepen.
Lees verder

Welke rol hebben onderzoekfinanciers bij verbeteren van kwaliteit en relevantie van wetenschappelijk onderzoek
Wat doen onderzoeksfinanciers, zoals ZonMw, aan het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van onderzoek? The Lancet publiceerde op 9 maart 2017 over de uitkomsten van een inventarisatie onder elf onderzoeksfinanciers in negen landen, waaronder Nederland.
Lees verder

Nieuw cahier: 'Rassenwaan – het misbruik van de wetenschap in racisme'
In de nieuwste publicatie van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) laten auteurs van naam zien dat de genetische diversiteit binnen groepen in het algemeen veel groter is dan tussen groepen.
Lees verder

Geprikt door een zieke mug?
Het project Eco-Alert ontwikkelt een nieuw vogelsignaleringssysteem. Hiermee kunnen virussen worden opgespoord die via muggen of teken worden overgebracht op de mens. Deze arbovirussen zijn een bedreiging voor de volksgezondheid.
Lees verder

Vooraankondiging: subsidieoproepen herstel en re-integratie bij psychische problemen
ZonMw, NWO en de Stichting tot Steun VCVGZ gaan zich gezamenlijk inzetten voor herstel en (re-)integratie van mensen met psychische problemen. Psychische aandoeningen hebben immers een groot effect op mens en maatschappij en er is nog steeds weinig kennis over herstel en (re-)integratie in de samenleving. Daarom publiceren ZonMw en NWO dit voorjaar 3 subsidieoproepen met een totaal budget van ongeveer € 4,2 miljoen.
Lees verder

Wat hebben gemeenten aan big data?
Gemeenten weten straks beter wat big data voor hen kunnen betekenen. Binnen het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk is een project gehonoreerd waarin de kansen, risico's en (on)mogelijkheden van het gebruik van big data in het sociaal domein worden onderzocht.
Lees verder

Week van de overgang: 'Meer onderzoek en bewustwording nodig'
Op 3 april start de Week van de Overgang. Tijdens deze week is er aandacht voor de impact van de overgang en bijbehorende klachten. Want die klachten kunnen een stuk complexer zijn dan opvliegers en zweetaanvallen, vertelt Betty Visker van Heuven van Staereling, van Studio Vrouw.
Lees verder