De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Projectideeën voor bestrijding zoönotische infecties in de publieke gezondheid

Projectideeën voor bestrijding zoönotische infecties in de publieke gezondheid
ZonMw heeft 29 projectideeën ontvangen voor de 2e subsidieoproep van het programma Non-alimentaire zoönosen
Lees verder

Tien procent van de jongeren krijgt jeugdhulp
Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat meldt dat vorig jaar in totaal 356.00 jongeren hulp ontvingen. In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd: daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblematiek.
Lees verder

Digitale raadpleging voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Sport en Bewegen
Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei a.s. kunt u de enquête invullen.
Lees verder

Vooruitblik: toekomstvisie ZonMw
Binnenkort publiceert ZonMw haar beleidsplan 2016-2020: Kennis maken op maat, samen met betrokken partners. Graag geeft ZonMw u nu alvast een voorproefje in de vorm van de samenvatting van het komende beleidsplan.
Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn, VWS: 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen'
In zijn speech tijdens de EU conferentie 'Living well with(out) dementia', georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), benadrukte staatssecretaris Van Rijn van VWS het belang van onderzoek: 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen'.
Lees verder

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden
ZonMw heeft op verzoek van het ministerie van VWS een verkenning laten uitvoeren naar de rol, omvang en behoeften aan deskundigheidsbevordering van de verzorgenden in de wijkverpleging.
Lees verder

Vakkundig aan het werk: eerste projecten toegekend
In de eerste subsidieronde van Vakkundig aan het werk zijn 11 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van bijna 500.000 euro. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over gemeentelijke aanpakken op het gebied van re-integratie, methodisch werken, armoedebestrijding of schuldhulpverlening.
Lees verder

Professionaliseringsslag in de kinderverpleegkunde
Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ontvangen staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, Klaus Boonstra van het CZO, René van Schalkwijk namens de MBO Raad en Meralda Slager namens het LOOV, het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.
Lees verder

Neurofeedback niet effectief bij ADHD
Neurofeedback is geen effectieve aanpak van ADHD-symptomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Tieme Janssen op 25 mei promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees verder