De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Projecten Sportblessurepreventie gebundeld

Projecten Sportblessurepreventie gebundeld
De projecten die zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronderonde van het programma Sportblessurepreventie zijn nu halverwege. Hoog tijd om de balans op te maken. Welke projecten zijn gehonoreerd? In welke takken van sport? Hoe willen ze blessures verminderen en zijn er al resultaten geboekt? Antwoorden op deze vragen kunt u vinden in de zojuist verschenen factsheet en projectenbundel.
Lees verder

ZonMw zoekt referenten sport
Begin oktober sluit de subsidieoproep Sport en Bewegen 2017 en hiervoor zoekt ZonMw referenten. Bent u onderzoeker in een voor sport en bewegen relevant vakgebied en wilt u een aanvraag beoordelen? Meld u dan nu aan als referent!
Lees verder

Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van start
Per 1 juni 2004 is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) in werking getreden. De minister van VWS heeft ZonMw verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van de evaluatie van de Wdkb. Deadline om subsidieaanvragen in te dienen is 19 oktober 2017, 14.00 uur.
Lees verder

Start van Open access publiceren in de gezondheidszorg
Vandaag heeft VWS aan de Tweede Kamer het advies 'Open access tot publicaties: Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid' aangeboden. VWS is hiermee het 3e ministerie dat aan de slag gaat met open access publiceren.
Lees verder

Teken ook voor een dementievriendelijke samenleving!
Nog tot en met 17 september voert Samen dementievriendelijk, één van de drie pijlers van het Deltaplan Dementie, actie met de campagne 'Laat ze niet staan!'. Het doel is om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen om Nederland dementievriendelijk(er) te maken.
Lees verder

Kunst doet leven: effecten op positieve gezondheid
De directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van der Burg, hebben dinsdagmiddag 12 september de kennissynthese 'Kunst en positieve gezondheid' en het magazine 'Kunst doet leven' in ontvangst genomen. Kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen liggen in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en extramurale zorg.
Lees verder

Health~Holland update van september 2017
In deze september editie presenteren we de nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda 2018-2021 en introduceren de Leer Gemeenschappen. We benadrukken enkele prestigieuze prijzen zoals de Medische Inspiratorprijs, de NWO Spinoza-prijs en de Simon Steven-masterprijs.
Lees verder

Sneak preview Enabling Technologies Hotels oproep
Op 29 augustus 2017 is de oproep voor Enabling Technologies Hotels gesloten. Programmasecretaris Dr. Sander Hougee, geeft een eerste reactie op de indieningen.
Lees verder

21 september - Wereld Alzheimer Dag
Wereldwijd is er op deze dag aandacht voor vroegdiagnostiek. Memorabel, het onderzoeksprogramma over dementie en tevens onderdeel van het Deltaplan Dementie, besteedt op deze dag ook aandacht aan dit onderwerp.
Lees verder